BEWOGEN BEWEGEN :: De verleiding de verleidingen

Ds. Dennis Mohn
16 oktober 2022
Lucas 4:1-13

[printfriendly]

Samenvatting

Jezus heeft een ontmoeting met het kwaad in persoon. En het is een verhaal over verleidingen. Het is belangrijk dat we deze ontmoeting ontrafelen omdat we hier veel van kunnen leren over bewogen bewegen in een wereld die zo gebroken is.

De eerste verleiding gaat erover dat de duivel Jezus uitdaagde om een shortcut te nemen. Bewogen bewegen stopt onmiddellijk als we shortcuts willen nemen omdat zelfbehoud en eigenbelang onze prioriteiten zijn. Jezus werd verleid om een egoïst te worden. En egoïsme in respons op het kwaad is één van onze grootste verleidingen in deze tijd. Tegelijkertijd leeft de mens niet van brood alleen. Er is meer dan mijn onmiddellijke behoefte. Er is dit veel grotere koninkrijk van God.

De tweede verleiding van Jezus kwam voort uit het idee dat de duivel macht zou hebben over allerlei koninkrijken. Maar het kwaad is niets. Het heeft geen bestaan in zichzelf. Het kwaad is vooral de afwezigheid van het goede. Toch lijkt het soms dat we het meer credit geven dan we denken. Overweldigd door overal kwaad kiezen sommigen ervoor om maar te capituleren, om op te geven en uit de buurt blijven van het kwaad. Maar is dat niet juist het probleem, afwezig zijn?

Dus Jezus zegt: “Aanbid God!” Als wij aanbidden met onze stemmen, met onze handen, door op te komen dagen, laten we het kwaad weten: “Ik ben er! Goed is hier! God is aanwezig!” Geconfronteerd met het kwaad is de verleiding om afwezig te zijn maar bewogen bewegen betekent dat daar waar het kwaad een gat heeft achtergelaten wij het vullen met de aanwezigheid van goedheid, we daar Jezus zijn want Hij is bij ons!

De laatste verleiding is de verleiding der verleidingen die we uiteindelijk in alles zien. De verleiding is om Jezus te laten twijfelen aan zijn ware identiteit. En dan kan het zomaar ophouden. De beweging van bewogenheid stopgezet in de woestijn omdat we twijfelen aan onze identiteit als een kind van God, wat het betekent dat te zijn. De verleiding der verleidingen is het om te twijfelen aan onze ware identiteit.

Jou identiteit in het koninkrijk van God is onlosmakelijk verbonden aan die van Hem. Iedereen die in Christus is, is een nieuwe schepping. Bewogen bewegen betekend helder voor ogen te hebben wie Jezus is want Hij is de weg, de waarheid en het leven.

Het verhaal van Jezus ontkent onze realiteit van verleidingen niet. En uiteindelijk keerde Jezus terug uit de woestijn vol van de kracht van de Geest. We kunnen niet voorkomen dat we het kwaad zullen ontmoeten als we bewogen gaan bewegen maar we kunnen wel kiezen hoe we omgaan met de verleidingen die dat met zich mee brengt. In de verleidingen die we zullen blijven ontmoeten vanwege het kwaad in deze wereld blijf dus vasthouden aan de belofte dat er meer is. Ga deze wereld vullen met het goede. En blijf vasthouden aan wie jij ten diepste werkelijk bent, een kind van God. En tegen de logica van deze wereld in zullen we krachtiger terugkeren uit de woestijn dan we deze in zijn gegaan.

Vragen

  1. Herken je de verleiding om een shortcut te nemen? Wat zijn keuzes waar je mee worstelt tussen eigenbelang en waarden van het koninkrijk van God?
  2. Wat betekent het voor jou om een aanwezigheid van het goede te zijn in deze wereld? Hoe zie jij dat voor je?
  3. Herken je de gedachte dat we in de woestijn vaak beginnen te twijfelen aan onze identiteit als kind van God omdat we twijfelen aan of Hij echt is wie we dachten dat Hij zou zijn? Wat doet de woestijn met je Godsbeeld?
  4. Alle verleidingen in ons leven gaan altijd weer over een manier om de persoon te ontkennen die we eigenlijk ten diepste zijn en willen zijn. Heb je voorbeelden van verleidingen in je leven waarin je dit bevestigd zag?