KONINKRIJK ONTMASKERD :: Een definitie

Ds. Dennis Mohn
17 september 2023
Marcus 1:9-15
Print Friendly, PDF & Email

Samenvatting

Dennis is een nieuwe preekserie gestart: KONINKRIJK ONTMASKERD. In deze inleidende preek blikt Dennis eerst terug op de preekseries van vorig seizoen (Bewogen Bewegen en Vernieuwd Bewegen). Hij legt uit hoe deze nieuwe serie daar naadloos op aansluit. In deze serie zal het gaan om werkwoorden, om dingen doen. Niet òm het doen, maar vanuit wie wij willen zijn in en voor de wereld, opdat we Gods Koninkrijk zichtbaar zullen maken.

Door alle terugblikken en vergezichten is het moeilijk om deze preek wat samen te vatten. Wat mij bij bleef, en wat ik onder jullie aandacht wil brengen, is vooral hoe Dennis sprak over de waarden van Gods Koninkrijk en ons ‘zijn’, onze identiteit. Onze identiteit is opgebouwd uit ons denken, ons voelen en ons doen. Als een waarde die we belangrijk vinden tot uitdrukking komt in maar één van die dingen, is het incompleet. Liefde bijvoorbeeld. Als we er wel over nadenken, maar het niet voelen en niet doen, is de liefde incompleet. Als we het wel voelen, maar het niet in de actie zetten, dan is het niet compleet. Als we het wel doen, maar niet voelen (bijvoorbeeld door dienstbaar te zijn, omdat je denkt dat dat mòet), dan is de liefde niet compleet. Maar als de waarden van Gods Koninkrijk tot uitdrukking komen in onze hele identiteit, dan wordt het Koninkrijk onthuld – zichtbaar.

Ik vind dat mooi, omdat dat gaat over de essentie van onze theologie: heiliging. We geloven dat we door het werk van Gods Heilige Geest steeds meer op Jezus kunnen gaan lijken. Gaan lijken op Jezus gaat natuurlijk over onze identiteit: over ons denken, ons voelen en ons doen.

Ik las pas ergens: heiliging gaat over wie Jezus zou zijn als Hij jou was. Jezus, maar dan met jouw persoonlijkheid, met jouw potentieel, met jouw emoties, met jouw talenten, in jouw wereld. Wie zou Jezus zijn, als Hij jou was? Wat zou Hij denken, wat zou Hij voelen en wat zou Hij doen – als Hij jou was? Net weer een ander perspectief dan ‘wat zou jij doen als je Jezus was?’

Ik wil je uitnodigen om de onderstaande beschrijving van Koninkrijksmensen van Richard Rohr de komende weken meermaals te lezen. Een mooi moment zou aan het begin van de dag zijn. Misschien mag het je tot een soort doel zijn. Niet dat we het helemaal zelf kunnen bewerken – Gods Geest werkt in ons en door ons en wil zulke mensen van ons maken. Daar mogen wij in meebewegen. Daar mogen we voor bidden. Daar mogen wij onze wil mee in overeenstemming brengen – door met Jezus te bidden: “niet mijn wil geschiede, maar uw wil” en “Uw wil geschiede gelijk in de hemel alsook op de aarde”. Dat Gods wil hier gedaan zal worden.

God bouwt Zijn koninkrijk en vraagt ons het zichtbaar te maken door Koninkrijksmensen te worden.

Ik hoop dat je minstens één ‘Koninkrijkspersoon’ in je leven hebt ontmoet. Het zijn overgegeven en betrouwbare mensen. Je voelt dat hun leven in de kern oké is. Ze hebben de controle aan een Ander gegeven en hebben vrede, waardoor ze paradoxaal genoeg rustig de controle kunnen houden. Een Koninkrijkspersoon leeft voor wat er toe doet, voor het leven in de diepste en blijvende zin ervan. Er hangt een soort zacht absolutisme over hun levensstijl, een innerlijke vrijheid om te doen wat ze moeten doen – met vreugde. Koninkrijksmensen voelen zich tegelijkertijd gegrond en ruimdenkend, het beste van de conservatieve en het beste van de progressieve types in hetzelfde lichaam.

Koninkrijksmensen zijn verankerd door hun besef van Gods liefde diep in hen en ook diep in ieder ander. Ze leven gelukkig op een gelijk speelveld, waar God is gekomen om “zijn tent op te slaan” onder ons allemaal. Alle spelletjes van classisme, seksisme, racisme en nationalisme worden voortaan gezien als een verspilling van waardevolle tijd en energie die voor positieve doeleinden zou kunnen worden gebruikt. (Bron: Yes, and…: Daily Meditations, Richard Rohr, 2013)