BEWOGEN BEWEGEN :: De onderbreking is de weg

Ds. Dennis Mohn
18 september 2022
Lucas 19:1-10

[printfriendly]

Samenvatting

We willen als gemeente Jezus zijn. We willen mensen ontmoeten, behandelen, liefhebben en helpen zoals Jezus dat deed, vervuld met de Geest om het werk van Jezus voort te zetten en nog veel grotere dingen te doen dan hij. En met dat verlangen op ons hart ligt het voor de hand dat wij kijken naar verschillende ontmoetingen die Jezus heeft gehad tijdens zijn bediening.

Vanaf Lucas 17 zien we Jezus onderweg. Jezus is onderweg naar Jeruzalem en dan wordt zijn reis onderbroken door tien mensen met dingen. Jezus had een bestemming, een doel, een weg te gaan en dan wordt het allemaal verstoord. Jezus werd onderbroken. Niet alleen door tien mensen maar ook door Bartimeüs, kinderen, Zacheüs, enzovoort.

Elke keer weer werd Jezus op zijn weg onderbroken. En Jezus liet zich onderbreken! Hij liet het gebeuren. Hij stond de onderbreking toe. Hij bleef elke keer weer staan en vol bewogenheid zorgde hij voor degene die hem onderbrak. Jezus liet zich onderbreken om te bewogen te zijn.

Wat wij allemaal lezen als onderbrekingen op zijn weg liet Jezus gebeuren. Hij liet zich onderbreken want de onderbreking was de weg. Hier zien we dus dat Jezus compleet anders tikte. Hij dacht anders over wat dan een weg, een doel, een bestemming is. En als gemeente én als individu worden we dan ook uitgedaagd om met andere ogen te kijken naar wat dat dan is: een reis in leven en geloof. We hebben wel van die mooie gezegdes zoals dat de weg is het doel. Dat is mooi en het is ook waar voor iedereen. Maar onze uitdaging als Jezusvolgers is dat misschien juist de onderbrekingen op onze weg de weg is naar onze bestemming. Dat is dus een compleet ander verhaal.

Jezus liet zich onderbreken op zijn weg. En de onderbreking was de weg. En het was in de onderbreking dat Jezus op zijn best was en geweldige dingen gebeurden. Er gebeurden altijd bijzondere dingen toen Jezus zich liet onderbreken. Wat als het juist in de onderbreking is dat we op ons best kunnen zijn als Jezus in deze wereld, ruimte maken voor de ander, dingen beter maken, vrijgevig zijn, goed zijn voor de ander? Bewogen bewegen begint op de weg van onderbrekingen.

Vragen

  1. Het is een essentieel onderdeel van gemeente-zijn om bewogen te bewegen in deze wereld. Wat betekend dat voor jou?
  2. Hoe ga je met onderbrekingen om? En in het bijzonder als het onderbrekingen zijn waar anderen onze hulp nodig hebben.
  3. Zijn er onderbrekingen geweest in je verleden waar je vandaag anders mee om zou gaan? Zijn er ook onderbrekingen geweest waar je geweldige dingen zag gebeuren? Deel met elkaar.