Van boven naar beneden en van buiten naar binnen

26 januari 2020
Ds. Ed Meenderink
Johannes 10:10b

[printfriendly]

Samenvatting

Jezus bracht de dingen van Zijn religie, van boven naar beneden en van buiten naar binnen, daar waar de mensen leefden en waren. Religie houdt de dingen van God, Zijn Woord, Zijn Aanwezigheid ver boven ons, op een heilige plaats, of enkel op de heilige plaats van de tempels. Jezus bracht de mensen Leven (zoe), en Leven in overvloed om uit de delen.

Religie brengt enkel overleven. Jezus bracht:

  1. De Wet, het Woord van God van buiten naar binnen, in het hart
  2. De kennis van God bij ieder mens, van binnen
  3. Het Koninkrijk der Hemelen hier, bij en in ons
  4. De Christus in ons

De kerk van de toekomst zal, bevrijd van het christen-dom, weer die innerlijke spiritualiteit openbaren.

Vragen

  1. Paulus spreekt in Galaten 1:15-16 over zijn bekering als een “openbaring van Christus imij”, niet: “aan mij”. Wat is het verschil tussen een bekering tot Christus in mij, en een bekering tot Christus buiten mij?
  2. Wat zal het verschil zijn voor mensen, wanneer zij benaderd worden, niet door een externe Wet van God, een Boek, maar door een “vleesgeworden Woord in ons”? Wat is het praktische verschil?
  3. Wesley getuigde na zijn ervaring met Jezus op zijn 36e dat vanaf toen “Christus in hem leefde”, terwijl hij daarvoor ook al als theoloog geloofde “in de Bijbel van kaft tot kaft”. Begrijp je wat hij bedoelde?
  4. “De Kerk van de toekomst, bevrijd van het christen-dom, zal weer een geheel spirituele beweging worden, waar haar leraren niets anders doen dan wat in allen reeds aanwezig is te stimuleren, te coachen en tot bloei te brengen”. Wat vind je van deze uitspraak?