1 + 1 ≠ 2

27 december 2020
Ds. Ed Meenderink
Johannes 1:17

[printfriendly]

Samenvatting

Johannes plaatst “de genade en waarheid” in Christus helemaal tegenover het systeem van de wet in de Joodse religie. De 2 gaan beslist niet samen. Wie zijn heil, vrede, rust, liefde, aanvaarding en waardering verwacht van het systeem der wet vinden nooit het geheim in Christus waar de eerste christenen van op hun kop stonden! Dat systeem moet eerst sterven om het geheim van “de stromen van levend water” in je eigen binnenste (en niet meer daarbuiten) te kunnen ontdekken.

Voor Jezus’ Boodschap geldt: 1 + 1 = NIET 2
Wet en genade: 1 + 1 = 0

Vragen

  1. Waarom werkt “het systeem van de Wet” (straf en beloning) ook bij de atheïst?
  2. Hoe zou je “genade” aan je ongelovige vrienden en familie uitleggen?
  3. Waarom gaan genade en wet niet samen?
  4. Door welke krachten wordt jij diep van binnen gedreven (Hunkering naar liefde, acceptatie, waardering, status, erkenning, …)?
    Hoe voel jij je als je die dingen in je leven niet krijgt (of zelfs het omgekeerde: afwijzing, onderwaardering, negering, …)?
    Wat is dan het echte probleem? Ligt dat aan “de anderen” in je leven?