Science maar geen fiction

28 april 2019
Ds. Ed Meenderink
Hebreeën 6:4-6

[printfriendly]

Samenvatting

Jezus en de apostelen noemen hun genezings- en bevrijdingswonderen tekenen. Het zijn de tekenen van een toekomende eeuw, van de toekomst. Dit verklaart dat die bijzondere tekenen ook (tijdelijk) verdwenen uit de kerk. Die toekomst houdt in dat:

  • De zieken genezen worden
  • De mens bevrijdt wordt van de boze
  • De liefde Gods aan allen bekend is
  • De dood niet meer zal zijn wat ze is

Het christendom en de Kerk zijn net als het oudere Jodendom een tijdelijke voorziening die vooruitziet op die toekomst waar God zal zijn in alles en allen. Geheel in lijn met ons Wesleyaans denken zullen God en mens die Toekomst samen verwezenlijken. Daar zal ook de geheiligde wetenschap een rol spelen.

Vragen

  1. Is het christelijk toekomstperspectief positief (bemoedigend) of negatief (beangstigend)? Wat heeft dit geloof in de Toekomst voor gevolgen voor ons/jouw leven nu?
  2. Gods omgang met het Joodse volk in het Oude Verbond was tijdelijk zoals Israël ook kon en moest weten. Wat vind je van de gedachte dat Jezus wel eeuwig is, maar ook het christendom(de kerk) tijdelijk zal zijn?
  3. Wat roepen de termen “Eerstgeborene (Jezus)” en “eerstgeborenen (wij)” bij je op?
  4. Wat zou er bedoeld worden met de “geheiligde wetenschap” van de toekomst? Hoe en waarin moet de wetenschap geheiligd worden?