VERNIEUWD BEWEGEN :: Gods wet

Ds. Dennis Mohn
30 april 2023
Matteüs 22:34-46

[printfriendly]

Samenvatting

In deze preekserie wil Dennis ons leren om met een nieuwe blik naar een oud begrip te kijken, om belangrijke onderdelen van ons geloof, als een nieuw verhaal te zien, in plaats van te blijven hangen in het oude, wat ons (en God) niet meer dient. Ook in zijn preek over “Gods wet” is dat het geval.

Deze preek gaat over Gods Wet. Over hoe we geleerd hebben dat die bedoeld is om ons in het gareel te houden, om ons heel precies aan te houden, omdat God anders boos op ons zou worden. Velen komen juist bij ons in de kerk, omdat ze dat niet meer geloofden, omdat ze konden ervaren hoe het is om daar vrij van te zijn. Hier lijkt de Wet wel afgeschaft. Maar dat klopt ook weer niet, zei Dennis. Jezus zegt dat Hij niet kwam om de Wet af te schaffen, maar deze te vervullen. Opdat wij er de volheid van kunnen ervaren.

De Wet was nodig om ons op weg te helpen, om te leren begrijpen hoe God wil dat Zijn volk leeft. Dat was een fase van het (leren) leven met God. Jezus leert ons dat die hele Wet, al die regels, gebaseerd zijn op Liefde: op van God houden boven alles en van je naaste als van jezelf. En nu de Wet ons daar allerlei uitdrukkingsvormen voor geleerd heeft, zegt Jezus nu: dus als je volgens het Liefdesgebod leeft, vervul je de hele Wet. Het gaat niet om de Letter, maar om de Liefde, zou je kunnen zeggen. Van de profeet Jeremia hoorden we al van dat Nieuwe Verbond in de toekomst, als God de Zijn “wet in hun binnenste zal leggen en die in hun hart zal schrijven.” Dat zal hen (ons dus!) tot Zijn volk maken.

Tijdens deze preekserie gaat het steeds over hoe Jezus wil veranderen van binnenuit, Niet door regels of dwang van buitenaf. Zo mogen we Gods Wet nu gaan leren zien als een belofte in plaats van een opdracht. Steeds opnieuw zegt God, zegt Jezus: “Als je je met Mij verbindt, dan zul je … (kunnen liefhebben, vrij zijn van slavernij, kracht ervaren, enzovoorts).” Of “dan hoef je niet meer… (te liegen, afgoden te aanbidden, enzovoorts”. Omdat we in Hem, door Hem en met Hem in staat zijn – steeds meer in staat worden – om te leven volgens het Liefdesgebod. Het gebod waarmee de hele Wet van God – de belofte van God, vervuld zal worden.

Vragen

  1. Hoe heeft jouw weg met Jezus door verschillende fases gelopen, waar ben je nu?
  2. Wat doet het met je om Gods Wet niet als afgedane regels te zien, maar als Zijn belofte voor jouw toekomst en de toekomst van Zijn volk?
  3. Zijn er ‘regels’ van vroeger die je toch nog soms bang maken voor de boosheid van God (zelfs als je het misschien niet eens meer zo gelooft)? Hoe zou je deze kunnen vertalen naar Gods  belofte van liefde?