THE7 :: 7 is meer dan je AOW

31 maart 2019
Ds. Dennis Mohn
Romeinen 12:1-2

[printfriendly]

Samenvatting

In jonge jaren voelden we ons misschien als iemand, zoals Paulus aan de Romeinen schreef, die zich als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst stelde.Maar Paulus schrijft vervolgens ook dit: U moet veranderen door uw gezindheid te vernieuwen om zo te ontdekken wat God van u wil. En wat wil God? Wat goed, volmaakt en hem welgevallig is, schrijft Paulus. Wat betekend dat dan als we ouder zijn?

Er komt blijkbaar een moment in ons leven dat we onze gezindheid moeten vernieuwen. Dat we opnieuw moeten bedenken hoe verder. Dat we opnieuw moeten ontdekken wat God van ons wil. En laat het dan toevallig die laatste levensfase zijn waarin we deze vraag opnieuw moeten stellen. Wat is dan de houding die we aannemen? Wie willen we zijn in deze fase? En is wie we op dit moment zijn in deze laatste levensfase wel goed, volmaakt en hem welgevallig?

Dr. Jerald Johnson zegt: “Christenen zullen geconfronteerd worden met de vraag: Hoe gaat het nu verder? En we hebben een keuze. Ga ik settelen in routines die niet echt van toegevoegde waarde zijn of ben ik een levend offer, goed, volmaakt en hem welgevallig.”In Psalm 71:18 lezen we: “Nu ik oud en grijs ben, verlaat mij niet, o God, zodat ik het nageslacht, elk nieuw kind, kan verhalen van de macht van uw arm.”De vraag is dus: Wie discipel jij? In wie investeer je?

Als gemeente hebben we dus geestelijke ouders en grootouders nodig…

…die deze generatie opvoeden en begeleiden in wijsheid en gebed.

…die ons onze generatie laten bereiken.

…die hun eigen generatie willen bereiken met de liefde van God.

…die de weg van geloof en leven met ons meegaan.

…die ons fouten laten maken en ons daarna troosten, bemoedigen en weer doen opstaan… niet beleren.

…die niet in de routine geestelijk met pensioen gaan en zich weer gedragen als kinderen die het vooral naar hun zin moeten hebben.

…die ons de verhalen vertellen van Gods grote daden in hun levens.

…die ons weten te bemoedigen terwijl we eigenlijk kwamen om hen te bemoedigen.

…die voorbeelden zijn van Gods liefde.

…die voorbeelden zijn van toewijding en trouw aan het evangelie en de gemeente.

…die met Jezus bidden: “laat niet mijn wil, maar de Uwe geschieden.”

Want 7 (volmaakt/volledig gemeente zijn) is meer dan je AOW.We hebben dus geestelijke ouders en grootouders nodig die hun gezindheid vernieuwen, Gods wil opnieuw ontdekken voor een nieuwe levensfase. We hebben geestelijke ouders en grootouders nodig die levende offers willen zijn – goed, volmaakt en hem welgevallig. En samen gaan we Gods wil ontdekken.

Vragen

  1. Heb je iemand die geestelijke ouders/grootouders voor je zijn of voor wie jij dat mag zijn? Zo ja, omschrijf de relatie die jullie hebben en hoe deze je helpt op jouw weg met Jezus.
  2. Zo nee, wat kun je dan doen om geestelijke ouders/grootouders te vinden of te zijn voor iemand?
  3. Misschien behoor je tot de groep geadresseerd in de preek. Wat betekent het dan voor jou om je gezindheid te vernieuwen?
  4. Misschien behoor je niet echt tot de groep geadresseerd in de preek. Wat betekent het dan voor jou om ‘gediscipeld’ te worden?
  5. Maak een kort rondje en deel met elkaar hoe de preek heeft bijgedragen aan je verlangen om goed lief te hebben van God, naaste, en jezelf, omwille van de wereld.