Is niet het hoogste dat we willen bereiken in dit leven ‘geluk’? Afgelopen jaar heb ik gemerkt dat het thema Liefde 3D geleid heeft tot meer geluk in mijn leven. En geluk is naar mijn idee gebaseerd op een diepe vrede. Vrede met God, met jezelf en je naaste. Ik noem het Vrede 3D. En dat wil ik met je delen.

God houdt van jou. Allereerst heeft Hij dat bewezen door Zijn Zoon naar deze aarde te zenden om te doen wat jij niet kon: de relatie tussen God en jou herstellen. Dat is de grootste daad van Liefde die de geschiedenis kent. Zien we dat alle ingrediënten om het weer goed te maken tussen God en jou aanwezig zijn? Er hoeft niets meer te gebeuren! Voor mij betekent het doordenken hiervan dat ik diepe vrede ervaar. Ik hoop dat jij dat ook herkent. Daarom ben ik gaan geloven dat liefde leidt tot vrede. En deze vrede doet mij dagelijks in kleinere en grotere dingen ervaren dat God van mij houdt. Dat is een vicieuze cirkel die zichzelf verstrekt. Als je het maar wilt zien.

Als God  van mij houdt, waarom zou je dan niet van jezelf houden? Genesis zegt dat God na iedere scheppingsdag zei dat het goed was. Ik weet het, het was door de zondeval niet meer goed. Toch ziet God ons aan in Christus en dus is het weer goed. Dit is een werkelijkheid waaruit je mag leven. Ik heb het niet goed gemaakt en dat kan ik ook niet, dat besef ik maar al te vaak. Gelukkig is Gods liefde en zelfs mijn diepe vrede niet afhankelijk van mijn vieren of falen. Integendeel, ik mag gelukkig uit genade leven. Dat geeft intense vrede.

Als God van jou houdt, waarom zou jij niet van de ander houden? Ik ben in de basis vaak een onuitstaanbaar mens, egoïstisch en weinig sociaal. God heeft redenen genoeg om mij links te laten liggen. Toch heeft hij dat niet gedaan, integendeel. Het heeft mijn karakter een laag gegeven die maakt dat er met mij te leven valt. Ten diepste ervaar ik mijn oorspronkelijke karakter regelmatig, maar Zijn Liefde werkt iets anders in mij uit. Dat maakt ook dat ik van mijn naaste kan houden. En in die liefdesrelatie ervaar ik wederom een vicieuze cirkel.

Langzaam maar zeker ervaar ik dat Liefde 3D de Vrede 3D uitwerkt. Het is ervaring die ik opmerk en wil delen.

Toch is het niet zo dat ik niet meer ambitieus ben, berust in hoe het nu is. Mijn ervaring is dat ik elke dag weer mag werken om een stapje te maken in ontwikkeling. Maar niet (meer) uit een onuitstaanbare drang om verder te komen omdat het anders niet goed genoeg zou zijn of om iets te bewijzen. Ook hier geldt, omdat de basishouding ‘vrede’ is dat ik effectiever ben dan toen het uit een vorm van ontevredenheid voortkwam. Ik doe hetzelfde werk, maar met een heel ander vertrekpunt.

Ieder huisje heeft zijn kruisje. En dat betekent ook dat ik geconfronteerd word met het lijden dat dit leven met zich meebrengt. En dat raakt me soms zo dat er enige tijd geen sprake meer is van vrede. De Vrede 3D zorgt er wel voor dat ik sneller terug ben in balans. Daarom kan ik er zijn voor een ander als die even op mijn schouder wil leunen.