Wat leeft, groeit

Lily Knol

•••

Mijn lavendel is gestekt. De kleine takjes die ik van de moederplant heb afgeknipt, zorgvuldig met stekpoeder in potgrond gemengd met scherp zand heb geplaatst en water gegeven, staan parmantig rechtop in de kweekbak. Ze lijken allemaal gezond en levend. Toch moet de tijd uitwijzen of ze wel of niet hebben geworteld en of ze overleven. Ik kan niet stiekem onder de aarde kijken welke het wel en welke het niet redt. Maar de ervaring leert me dat vele stekjes langzaam maar zeker hun kleur verliezen, bruin worden en uiteindelijk doodgaan. Bij anderen echter zie ik ineens een nieuw blaadje aan het kleine takje verschijnen. Dit is een goed teken want als er groei is, is er leven.

Ons geloof wordt in de Bijbel vergeleken met een rank aan de wijnstok. Wanneer de rank groeit en vrucht geeft is dat een bewijs dat hij verbonden is aan de wijnstok. Dat is voor ons dus een graadmeter voor ons geloof. Groeien we nog, is er vrucht? Nemen we de tijd om elkaar bemoedigen, te helpen in praktische zin? Want wat voor zin heeft het om te geloven maar er niet naar te handelen? Dat is dood geloof volgens Jakobus 2: 14-17.

Eerder maakte Jezus ons dit al duidelijk. Hij vertelde de gelijkenis van de wijze man die zijn huis op een rots bouwde en de dwaze man die op het zand bouwde. Vaak wordt aan het eind van dit verhaal geconcludeerd dat Jezus de rots is en dat ons geloof daarop gebouwd moet worden. Toch vertelt Jezus dit verhaal met een andere conclusie:

“Al wie nu mijn woorden hoort en ze doet lijkt op een wijs man die zijn huis op een rots heeft gebouwd. Al wie mijn woorden hoort en ze niet doet lijkt op een dwaas man die zijn huis op zand gebouwd heeft” (Matteüs 7:24-27).

Voor God is er geen verschil in woord en daad. Het zijn geen tegenovergestelde dingen. Ze horen bij elkaar. In het Hebreeuws is er ook maar één woord voor: dabar. Dabar betekent zowel woord als daad. Dat zien we al aan het begin van de schepping. God sprak: er zij licht. En er was licht. Zijn woord is ook zijn daad.

Zoals een rank pas vruchten geeft als die aan de wijnstok is verbonden, zo is dat ook met ons. Door onze relatie met Jezus zal er vrucht zijn in ons leven omdat de Heilige Geest in ons woont. Wanneer je jezelf onderzoekt en tot de conclusie komt dat er weinig groei is in je geloof, is het misschien tijd om te bemesten, extra voeding, extra water. Investeren in meer tijd met God, luisteren naar de Heilige Geest.

Jezus leeft! In hem kan dus geen dood, geen passief geloof zijn. Een levend geloof is een geloof dat dingen in beweging zet! Laten we dus geen toeschouwers van het geloof zijn, maar deelnemers. Geloof, leef, groei, draag vrucht!

En als het dan zomer wordt, die geur van de lavendel … heerlijk!

RECENTE ARTIKELEN

Klik hier voor meer artikelen >>

Wil jij ook de ENTHOUSIAST per mail ontvangen en/of UPDATES uit de gemeente schrijf je dan in.

* verplicht veld
E-mail Services (maak een keuze)