Een naïeve optimist

U hebt het mij al vaker horen zeggen: Ik ben een belijdend naïeve optimist in hart en ziel. Er zijn twee manieren om tegen het woord ‘naïviteit’ aan te kijken. Ik kan me nog herinneren dat de leraar voor het vak ‘Oude Testament’, tijdens mijn studie theologie, vertelde over de Ark van het Verbond. Hij…