Koninkrijk

De machthebbers van deze wereld dreigen steeds openlijker met geweld. Zij tonen hun indrukwekkend wapentuig om hun kracht te laten zien. In de tijd van Jezus was het niet anders. Ook had de kerk zich ondergeschikt gemaakt aan die macht. Jezus verkondigde een heel ander koninkrijk. Een koninkrijk van vrede en liefde, zonder geweld, zonder…