Een paar jaar geleden kregen we in de gemeente een puzzelstukje mee: wij zijn deel van het grotere geheel. Altijd belangrijk om je dat te beseffen als je deel bent van een gemeente die weer deel is van de wereldwijde kerk van Christus. Het afgelopen jaar ben ik steeds meer gaan beseffen hoe belangrijk dat ook is als het gaat om discipelschap!

Voor veel van ons is geloven in Jezus iets wat eerst en vooral gaat om onze persoonlijke relatie met Hem. En Hem volgen gaat dan eerst en vooral over hoe die relatie onszelf en ons dagelijks leven beïnvloedt en vormt. Daarmee ben je ook meteen deel van het nog grotere geheel, want jouw dagelijks leven bestaat ook uit relaties met anderen: hoe jij in de wereld staat, heeft effect op de mensen om je heen.

Er is ook een groter geheel wat er al was voordat jij er was, en voordat je besloot om Jezus te volgen. Dat grotere geheel is het plan van God voor deze wereld. God wil Zijn Koninkrijk hier op aarde laten komen, als een Nieuwe Schepping. De leerlingen werden daar onmiddellijk deel van toen ze door Jezus geroepen werden en besloten Hem te volgen. Jezus koos er bewust 12. Dat staat voor de 12 stammen van Gods volk en laat daarmee zien dat iedereen die Jezus volgt tot het volk van God behoort – nou ja, eerst ging dat natuurlijk alleen over Israël, maar de Bijbel vertelt ons later dat dat nu ook voor alle mensen geldt.

Door Jezus te volgen word je deel van het Koninkrijk van God. Dat is nu nog geen plek, maar het behoren aan een volk, een volk wat leeft als burgers van Gods koninkrijk. Daarmee erken je dus dat Hij de baas is, of in Bijbelse taal, dat Hij de Heerser is over alle dingen. En vooral over jouw leven. Jezus laat in zijn leven zien, dat Hij geen heerser is zoals aardse heersers. Hij overstemt niet, hij overweldigt niet, althans, niet door je te dwingen iets te doen wat je niet wilt. Zijn wil wordt alleen jouw wil, als jij dat wilt. Jezus volgen betekent zelf besluiten Zijn wil te willen doen, omdat je gelooft dat dat het beste is voor jou, maar zeker ook voor het grotere geheel: het uitwerken van en toewerken naar Gods Koninkrijk.

Dat is waar Jezus ons toe roept, als Hij roept om Hem te volgen. Door met Hem op weg te gaan, ben je deel van het grootste geheel: Gods Koninkrijk.