Ik ben geen christen

Peter Schuitema

•••

Er wordt een enorme stempel gedrukt op het christendom. Als je zegt dat je christen bent, hebben mensen meestal gelijk een bepaald beeld van je. Ik word niet meer gezien als Peter, maar als degene die in de kerkbanken zit en de heilige Maria aanbidt. Of als iemand die niks mag, seksualiteit veroordeeld, niks met homoseksualiteit te maken wil hebben. Of iemand die zwijmelend over Jezus praat met handen in de lucht. Allemaal dingen die het bij mensen oproept. Ik bemerk bij mezelf dat ik naar collega’s en andere mensen die niets met het geloof hebben, terughoudend ben om mijzelf als christen bekend maken. Ik schaam mij het evangelie niet, zeker niet! Maar datgene wat zij zich voorstellen, ben ik niet

De mensen die probeerden een stempel op Jezus te drukken, stonden vaak met hun mond vol tanden: “Wie is deze man die eet met hoeren en tollenaars, zieken geneest en zelfs de storm tot zwijgen kan brengen?” Het was nieuw en ongekend wat hij allemaal deed. Maar hij deed het. Hij veroordeelde een overspelige vrouw niet. Hij raakte bevriend met een bedrieger die vervolgens van gedrag veranderde. Hij deed zich niet goed voor, Hij wás goed. Hij was niet schijnheilig. Hij ís Liefde! En Hij was honderd procent mens zoals jij en ik nu! Hij leeft in ons en waardeert ons ten volle.

Ooit streefde ik ernaar om binnen het keurmerk ‘christen’ te vallen. Ik had mijn eigen beeld van wat een christen was, waar een christen aan moest voldoen. Maar ik voelde me ongemakkelijk om mensen op straat aan te spreken en te praten over het geloof, omdat het vaak niet een goede uitwerking had. Ik probeerde negatieve gevoelens te onderdrukken en schrok van mijn gedachten omdat dat als christen toch niet kon! Mensen betrapten mij op menselijke gewoontes.

Gelukkig was daar een stemmetje: je bent een goed mens, met een goede wil. Nu wil ik streven om te geloven dat ik met al mijn menselijke trekken, zowel positief als negatief, goed ben. Ik ben honderd procent mens die God kent, die Jezus kent. En daarvoor hoef ik niet altijd gemaakt blij te zijn, mensen aan te spreken op straat, de drang te hebben altijd goede daden te doen. Ik verberg ook mijn vervelende karaktertrekken niet. Ik zal ook beste verkeerde keuzes maken en verkeerde dingen doen. Maar God zegt dat jij en ik het licht van de wereld zijn en dat licht niet moeten verbergen onder een tafel maar op een bergtop moeten zetten. Niet zodat mensen zien dat ik christen ben… maar dat Christus in de kleur Peter de wereld in straalt!

RECENTE ARTIKELEN

Gereed

GereedLily Knol ••• Als ik visite krijg en ik weet op welk tijdstip ze komen omdat we dat hebben afgesproken, dan zorg ik dat ik…

LEES VERDER
Klik hier voor meer artikelen >>

Wil jij ook de ENTHOUSIAST per mail ontvangen en/of UPDATES uit de gemeente schrijf je dan in.

* verplicht veld
E-mail Services (maak een keuze)