Leid ons?

Rik Op den Brouw

•••

Wij mogen geloven in Gods onvoorwaardelijke Liefde zowel voor ons als voor heel Zijn schepping. Liefde die vaststaat en volstrekt zeker is. Paulus schrijft dat er is niets dat ons van die Liefde kan scheiden. We worden zondagmorgen begroet met de woorden dat God goed is, dat God Liefde is en dat Hij hier bij ons is. Helaas is het leven niet altijd goed maar God is dat wel. Gods Liefde gaat zover dat Hij de vrije wil van Zijn schepping respecteert en daardoor kan Hij het kwaad niet altijd tegenhouden. God streeft voortdurend naar het goede voor alle mensen en heel Zijn schepping.

Sommigen brengen hiertegen in dat God wel degelijk het kwaad brengt, lees het Oude Testament maar waar te lezen valt dat God zowel zegen als vloek geeft. Hier valt veel over te zeggen. In een van de 3Day cursussen die ik mocht geven, heb ik het ontstaan van de Hebreeuwse Bijbel behandeld en proberen uit te leggen waar dit denken vandaan is gekomen. Het belangrijkste voor ons is dat Jezus dit denken heeft doorbroken. Hij laat zien dat God liefde is, zonder mitsen en maren. Zoals Jacobus schrijft: ‘God is licht en in Hem is totaal geen duisternis’. Geen zegen en vloek, alleen maar zegen: genade. Wanneer mensen aan Jezus vragen om God te laten zien, vertelt Hij hun om naar Hem te kijken: ‘Als je mij ziet heb je God gezien’. Jezus roept ons op Zijn weg te volgen. Een weg die naar het goede leidt.

Het bekendste gebed in de Bijbel, het ‘Onze Vader’ zegt het, in de vertalingen die wij hebben, toch iets anders:

Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
[Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in der eeuwigheid.]
Amen.

‘En leid ons niet in verzoeking’ is toch een duidelijke oproep: “God doe het niet!’. Dat zet ons op het verkeerde been. Een liefdevolle God zou mensen toch niet in verzoeking leiden? Wat nu? Deze verwarring leeft gelukkig niet alleen bij mij. Zelfs de Paus gaf in een interview in 2017 commentaar op deze vertaling. Hij gebruikte de volgende woorden: ‘Theologisch niet zuiver’ en ‘Het is satan die verleidt’. Er blijken meer commentaren te zijn op deze vertaling. Wij hebben thuis ook problemen met deze vertaling. Wij hebben de volgende keuze gemaakt door te bidden: ‘Ga met ons mee zodat we niet in verzoeking komen’ of ‘Ga met ons mee zodat we niet in verwarring raken’.

Iets voor jou?

RECENTE ARTIKELEN

Gereed

GereedLily Knol ••• Als ik visite krijg en ik weet op welk tijdstip ze komen omdat we dat hebben afgesproken, dan zorg ik dat ik…

LEES VERDER
Klik hier voor meer artikelen >>

Wil jij ook de ENTHOUSIAST per mail ontvangen en/of UPDATES uit de gemeente schrijf je dan in.