OVER DE TIJDGEEST :: Proloog

Ds. Dennis Mohn
21 april 2024
Marcus 8:10-21
Print Friendly, PDF & Email

Samenvatting

Dennis vertelde ons in deze ‘proloog’ van een nieuwe preekserie over hoe Jezus de leerlingen waarschuwde voor het ‘zuurdesem van de farizeeën en van Herodes”  (Marcus 8:15)– zuurdesem werkt hetzelfde als gist, zou je kunnen zeggen – het dringt binnen in het deeg, verspreid zich en gaat er niet meer uit.

In de woorden van Jezus vertegenwoordigt het zuurdesem, de heersende mentaliteit van de religie (gekleurd door negativiteit, valse autoriteit, angst enzovoorts) en de wereldse macht. Hij waarschuwt dat we daar nìet van doordrongen moeten raken. Dat we niet mee moeten gaan in de denkbeelden daarvan. Sterker nog, Hij was daarin net tot voorbeeld geweest. Vlak daarvoor ahd hij de Farizeeën aan de kant laten staan, nadat ze Hem om een teken, om een bewijs hadden gevraagd over wie Hij was. Zelfs daar deed Hij niet aan mee. Geen onnodige discussies, geen tekenen voor de ‘blinden’, of hoe je het ook wil zeggen. Hij wil hun superioriteitsgevoel, hun religieuze angst niet voeden. Jezus neemt Zijn vrienden mee, onder het motto van ‘we hebben wel wat beters te doen’.

Jezus roept ons op om ànders te zijn dan de wereld (Johannes 15:18-19) en zegt dat we dan kunnen verwachten dat de wereld ons lastig vindt. De revolutie die Jezus begon, ging over een tegenstem in de wereld zijn tegen dat wat er mis was met de religieuze uitwerkingen, met de machtsverhoudingen, met sociale gerechtigheid enzovoorts. Anders gezegd: Jezus kwam om Gods Koninkrijk te onthullen. Om te werken aan/voor een wereld waarin Gods Wil gedaan wordt. Daartoe heeft Hij Zijn leerlingen, maar ook ons uit de wereld geroepen. Niet om doordrongen te worden van de overtuigingen van onze tijdgeest (denk aan polarisatie, populisme, individualisme en nog veel meer), maar om ‘iets beters te doen’ en te laten zien. Dat zal de wereld niet altijd leuk vinden – althans, niet de machten en krachten die niet van God zijn.

Eerlijk, ik denk dat deze serie best confronterend gaat zijn voor de meesten van ons. Want we zijn natuurlijk wel degelijk hier en daar ‘van de wereld’. We hebben zuurdesum in ons – dat kan haast niet anders. Oude – of recente – overtuigingen die gaan over geloof, over maatschappij, over politiek – noem het maar op. En daar aan schudden, vinden we allemaal lastig. Maar… als niks ter discussie gesteld mag worden, kunnen we niet groeien; kunnen we niet meer en meer gaan lijken op Jezus. Kunnen we Gods Koninkrijk niet werkelijk onthullen.

Dus ik hoop dat je met mij uitziet naar deze serie. Ik ben nieuwsgierig naar hoe we de stemmen van de wereld meer en meer kunnen herkennen, hoe we deze gaan bevragen en, waar nodig, het zwijgen opleggen of herzien in het licht van Christus. Ik zie uit naar hoe dat maakt dat we als gemeente meer en meer een plek worden, waar onze kinderen – en wijzelf – leren, dat de stem van God sterker is dan die van de wereld. Dat de liefde van God sterker is dan de macht van de wereld. En dat als de wereld ons mee wil trekken in wat zij vindt, denkt, voelt … dat wij dan oprecht kunnen zeggen, dat we wel wat beters te doen hebben. En zo Gods Koninkrijk meer en meer zichtbaar, voelbaar, ervaarbaar maken voor iedereen.

Verwerkingsvragen:

  1. Waar herken jij ‘de stem van de wereld’ in jouw leven? Ben je vatbaar voor populisme, voor succes, voor macht, voor polarisatie, voor individualisme
    of iets dergelijks?
  2. Waar herken jij Gods stem die sterker is? Waar kies jij bewust ànders dan de wereld?