In Gods Woord lees ik veel over vijanden. Dat zet mij aan het denken: wie is mijn vijand?

Ik heb niemand die ik haat, niemand die ik zou moeten vergeven. Dat maakt mij al een gelukkig mens besef ik. Veel mensen is te veel ellende aangedaan om dat te kunnen zeggen. Een menselijke vijand ervaar ik dus niet. Voor wie dit wel ervaart mag de tekst uit Efeze 6:12 helpen om te beseffen dat wij geen strijd hoeven te voeren tegen mensen. God is rechter over alle mensen en aan hem is het oordeel.

De dood wordt ook wel onze laatste vijand genoemd (1 Kor. 15: 26). Maar heeft Jezus niet de dood voor ons overwonnen? Is de dood geen verslagen vijand? Jezus heeft immers de sleutels van het dodenrijk (Openb. 1: 18). En Paulus noemt doodgaan zelfs winst. Al hechten we ons aan het leven en verwelkomen we de dood liever niet al te vroeg, toch lijkt me dit ook niet echt onze vijand. We leven immers in Jezus en Jezus leeft!

De duivel dan? Hij wordt in de Bijbel toch onze vijand genoemd? We worden gewaarschuwd dat hij rondgaat als een briesende leeuw. Toch heeft ook de duivel slechts een beperkte macht. Jezus heeft ook de satan overwonnen. En in Jacobus 4:7 staat: “Onderwerp u dus aan God en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.” Wij hebben dan ook de macht om de duivel van ons weg te houden. En dat maakt ook de duivel geen echte vijand van ons.

Wie of wat staat er dan nog tussen mij en God in? Heb ik wel een vijand?

Ja, ik ben tot de conclusie gekomen dat ik nog een vijand heb. En die vijand ben ik zelf. In Romeinen 7:18-25 wordt duidelijk dat mijn oude mens nog een strijd voert tegen God. Want ik wil het goede wel doen, maar het kwade doe ik. “Wie kan mij bevrijden van deze vijand?” vraagt ook Paulus zich af. Want het slechte nieuws is dat deze vijand tot mijn dood bij mij zal blijven. Het goede nieuws is dat Paulus tot de conclusie komt dat God ons door Jezus Christus ook van deze vijand bevrijdt. Het enige dat wij kunnen doen om deze vijand te verslaan is in God blijven zodat Hij het door ons heen kan doen.

Vijanden… iets om bang voor te zijn? Nee, zolang we in relatie met God blijven zullen al onze vijanden worden verslagen.