Boom gezocht

Ik vind het geweldig om dingen in Bijbelteksten te ontdekken die zo voor de hand liggen dat we er niet bij stilstaan. Het verhaal van Zacheüs in Lukas 19:1-10 is hier een goed voorbeeld van. Zacheüs is hoofdtollenaar. Hij hoort dat Jezus langskomt. Hij wil Jezus zien. De menigte staat in de weg. Zacheüs klimt…