I stand amazed

Sinds een jaar of drie kom ik in de Kerk van de Nazarener. Alleen, zonder familie, vrienden of bekenden ben ik aan deze stap begonnen. Op 8 jarige leeftijd werd ik in 2003 jong soldaat in de kerk van het Leger des Heils. Bijzonder? Nee, dat was de gewoonte in een Leger des Heils familie.…