Wie is je naaste?

Wie is je naaste?Rik Op den Brouw ••• Misschien is de vraag: ‘wie is je naaste’ wel de belangrijkste vraag van de mensheid. De eerste keer dat die vraag wordt gesteld, is in Genesis waar God aan Kaïn vraagt waar zijn broer is. Kaïn antwoordt: ‘Ben ik mijn broeders hoeder?’ Toen ging het mis met…