Vergeven als Jezus

Vergeven als JezusPastor Ank Verhoeven ••• Zondag 13 februari preekte ik over schuld en schaamte … over de nare gevoelens die het gevolg zijn van het maken van fouten, verkeerde keuzes en soms simpelweg van onwetendheid. Als je nadenkt over schuld en schaamte, dan kan het niet anders dat je ook nadenkt over de andere…