De diepte in | Samenvatting

De diepte in Ds. Dennis Mohn 7 augustus 2022 Lucas 5:1-11 Samenvatting Jezus had een enorme aantrekkingskracht omdat zijn boodschap zo radicaal anders was. En vervolgens vraagt hij Simon om hem een podium te geven. En ook vandaag heeft Jezus nog steeds deze aantrekkingskracht. Maar waar is het podium? Jezus is prachtig, de boodschap vol…

Buiten jezelf | Samenvatting

Buiten jezelf 29 mei 2022 Ds. Dennis MohnHandelingen 3:1-10, Openbaring 3:14-20 Samenvatting We zien onder andere in het Marcusevangelie dat er veel spanningen waren tussen Jezus en de tempel – de tempel als gevestigde religie die de beweging van God tot stilstand had gebracht. Ook de apostelen en de nieuw ontstane kerk hadden zo hun…

Palmpasen 2022 | Samenvatting

Palmpasen 2022 10 april 2022 Ds. Ank VerhoevenLucas 19:28-42 Samenvatting Op Palm Pasen denken we aan de intocht van Jezus in Jeruzalem. Mensen die Hem wuivend en juichend en zingend binnenhalen als de grote koning en bevrijder. En Jezus huilt… Hij huilt om de stad, om de mensen die nu juichen, maar er niets van…

De Gideon formule | Samenvatting

De Gideon formule 3 april 2022 Ds. Dennis MohnEfeze 3:20-21, Rechters 7:1-22 Samenvatting Gideon was enorm onzeker over zijn opdracht en dan verzamelt hij 32000 man. En dat is wat onzekerheid doet. Onzekerheid verzamelt dingen om zich in te dekken ook al zijn het niet de beste opties en zekerheden. Maar dan stuurt God het…

The Voice of Truth | Samenvatting

The Voice of Truth 27 maart 2022 Ds. Ank VerhoevenJohannes 10:1-10 Samenvatting Jezus vertelde allerlei verhalen, parabels, om mensen dingen duidelijk te maken. Hij onderwees over God, over de Wet en de Profeten. Mensen luisterden naar Hem en velen begrepen dat Hij over Waarheid en Liefde sprak. Er waren ook andere stemmen in die tijd.…

Niks Normaal | Samenvatting

Niks Normaal 6 maart 2022 Pastor Ank VerhoevenJeremia 29:11 , Jesaja 43:18-19 , Efeziërs 4: 21-24 Samenvatting Twee jaar geleden ontstond de term “het nieuwe normaal”. En hoewel we wat gewend raakten aan afstand houden, niet aanraken, thuiswerken, zoom-vergaderen enzovoorts, verlangden we allemaal terug naar “het oude normaal”. Maar… kunnen we daarnaar terug en moeten…