Christus overwinnaar | Deel 4

Rik Op den Brouw

•••

Zet de deuren maar open!

Dit laatste artikel in deze serie van vier eindigt met een hoopvolle conclusie. Het eerste artikel beschrijft aan de hand van een tweetal citaten uit de brief aan de Colossenzen dat Christus niet alleen de oorzaak is van de schepping maar ook dat Hij door Zijn dood en opstanding de hele kosmos met zich verzoend heeft. Het tweede artikel beschrijft de tegenstand die de kerk altijd gehad heeft met uiteindelijk de totale ontkenning van God en Liefde. Het derde artikel beschrijft dat de materialistische wereldbeschouwing die zo diep in onze denken zit uiteindelijk toch weerstand heeft gekregen. Met name sinds het jaar 2000 kiezen nieuwe filosofieën voor een onder wereldbeeld. Een wereldbeeld dominant gebaseerd op bewustzijn. Nieuwe filosofieën die al werden verkondigd door oude religies.

Terug naar wat de tekst uit Colossenzen zegt: alles, de hele kosmos, is in Christus geschapen. Maar dat niet alleen: de hele kosmos is met Hem verzoend en bestaat in Hem! Hij is alles in alles.

Gedurende de preek van Ank op Goede Vrijdag trof het me hoe enorm, hoe niet te bevatten groot, deze gebeurtenissen waren. Niet alleen wij en onze hele planeet maar de enorme, steeds verder uitdijende kosmos met alle hemellichamen en verschijnselen bestaat in Hem en is met Hem verzoend.

De gevolgen van de kruisiging en de opstanding dreunen ook nu, 2000 jaar later, door in onze wereld. Het aantal gelovigen neemt nog steeds toe. Zelfs in ons land. Helaas niet in veel van de gevestigde kerken waar de ongelooflijke impact van deze gebeurtenissen en de geweldige liefde die eruit spreekt, lijken te verdwijnen in dogma’s en regels.

Gelukkig beseffen steeds meer mensen dat het materialisme onbevredigend is. Dat bezit niet het antwoord is en dat een wereld waar alles slechts bestaat als het meetbaar is, niet het antwoord is. Sterker nog, dat dit helemaal geen antwoord is. Mensen beseffen dat er meer moet zijn. Dat het leven wel degelijk een doel heeft. Dat de dood niet het einde is. Dat in Christus de dood overwonnen is. Dat die onvoorstelbaar grote Christus, die de kosmos in zich heeft, ook belangstelling heeft voor jou en jou en jou… en mij.

Het materialisme heeft ons de angst voor de dood aangepraat. Wij zingen met Pasen maar eigenlijk het hele jaar door: ‘nu jaagt de dood geen angst meer aan’. Dennis noemt dat bij overlijden: ‘hij of zij is wel overleden maar niet dood. Zij of hij is aan de andere kant van de eeuwigheid’.

Natuurlijk brengt de dood nog steeds verdriet. Iemand is weg uit dit leven. Weg uit onze kring. Dat geeft lijden. Lijden omdat we weten hoe het was voordat iemand stierf. Het gemis in dit leven is er.

Maar we hebben de diepe vreugde van leven in de kosmische werkelijkheid van Christus. We zijn ook daar gekend. Hoe precies weten we niet, de bijbel geeft slechts hints. Wat we wel weten is dat we daar nog steeds individuen zullen zijn.  Individuen verbonden met Hem en met elkaar. Je bent er nog steeds. Wellicht met een nieuwe naam zoals het boek Openbaring suggereert. Een naam die beschrijft wie je werkelijk bent.

Wat betekent dit voor vandaag? Het betekent het besef dat er meer is dan korte termijn denken. Dat we ons niet hoeven te onderwerpen aan de systemen van deze wereld. Er mee omgaan maar er geen onderdeel van zijn en worden. Niet meegaan in het verstikkende denken dat daarbij hoort. Het betekent dat we vrij zijn en vrij kunnen staan in Christus.

Dat gedoe op school of op het werk ons niet hoeft te beheersen.

Ik ben een optimist. Niet omdat ik de ellende in de wereld weiger te zien. Wel omdat in en door Christus het leven en de werkelijkheid groter zijn dan wij lijken te ervaren.

Ik ben ook een optimist omdat ik ervan overtuigd ben dat steeds meer mensen dit gaan beseffen. Ik ben een optimist omdat ik er zeker van ben dat onze theologie van de Heilige Liefde meer en meer zal gaan aanspreken. Een theologie van samen, van willen in plaats van moeten.

Door Jezus, en wij samen met Hem is dat een vreugdevolle boodschap voor alle mensen. Een vreugdevolle boodschap in een verscheurde wereld maar wel een wereld die in verandering is. Een wereld waar mensen naar Waarheid gaan zoeken. Een Waarheid waar mensen bij willen horen zonder dat ze eerst door allerlei hoepels moeten springen om erbij te mogen horen. Een Waarheid gebaseerd op Liefde waar mensen in vrijheid voor mogen en kunnen kiezen.

Laten we de deuren alvast maar openzetten voor al die mensen die zeker gaan komen!

Hiermee is een einde gekomen aan deze serie. Deze is ontstaan naar aanleiding van een studie, die ik deed, naar de vraag of er een relatie is tussen het geloof in God en de overtuigingen van nieuwe filosofieën.

Heb je naar aanleiding van deze artikelen vragen of opmerkingen mail me dan.

RECENTE ARTIKELEN

Klik hier voor meer artikelen >>

Wil jij ook de ENTHOUSIAST per mail ontvangen en/of UPDATES uit de gemeente schrijf je dan in.