Christus overwinnaar | Deel 4

Christus overwinnaar | Deel 4Rik Op den Brouw ••• Zet de deuren maar open! Dit laatste artikel in deze serie van vier eindigt met een hoopvolle conclusie. Het eerste artikel beschrijft aan de hand van een tweetal citaten uit de brief aan de Colossenzen dat Christus niet alleen de oorzaak is van de schepping maar…

Christus overwinnaar | Deel 3

Christus overwinnaar | Deel 3Rik Op den Brouw ••• Je kunt niet alles weten…… (en ook niet meten) In het vorige artikel zijn de consequenties van het materieel wetenschappelijk denken beschreven. De overtuigen dat alles beheerst en gestuurd moet worden. Alles moet vast liggen, vrije wil bestaat niet. Hoewel het materialistisch denken nog steeds dominant…

Christus overwinnaar | Deel 2

Christus overwinnaar | Deel 2Rik Op den Brouw ••• De leugen van het materialisme. Het vorige artikel eindigde met de woorden: ‘Wij horen weer bij Hem en staan vrij voor God’. De werkelijkheid waar we in leven lijkt zo anders dan deze bemoedigende boodschap. Ik zal proberen de tijd waarin we nu leven enigszins te…

Christus overwinnaar | Deel 1

Christus overwinnaar | Deel 1Rik Op den Brouw ••• Christus en de kosmos In 2021 overleed Ernst van de Wetering. Weet je wie hij was? Hij was de grootste Rembrandt-kenner in de wereld. Hij was een man met gezag. Als hij een nieuw opgedoken schilderij bestempelde als door Rembrandt zelf geschilderd en niet door één…