DS. DENNIS MOHN

LEAD PASTOR
dsmohn@kvdnvlaardingen.nl

PASTOR JORG LITTOOIJ

NEXT GENERATION
jorg@kvdnvlaardingen.nl

DS. ANK VERHOEVEN

PASTORAAT
ankverhoeven@kvdnvlaardingen.nl

JANNEKE BORSBOOM

COORDINATOR KERKELIJK BUREAU
info@kvdnvlaardingen.nl

PHILIP VAN DER MARK

FACILITAIR
philipvdmark@kvdnvlaardingen.nl

ROGIER VAN VELZEN

ASSISTENT FACILITAIR