Ik ben geen christen

Ik ben geen christenPeter Schuitema ••• Er wordt een enorme stempel gedrukt op het christendom. Als je zegt dat je christen bent, hebben mensen meestal gelijk een bepaald beeld van je. Ik word niet meer gezien als Peter, maar als degene die in de kerkbanken zit en de heilige Maria aanbidt. Of als iemand die…