Vreemdeling

VreemdelingRik Op den Brouw ••• Vreemdeling is een moeilijk begrip. Het betekent ten diepste: je bent vreemd, anders en je hoort niet bij ons. Er zijn andere termen gekomen: ‘vluchteling’ of ‘arbeidsmigrant’. Bij sommigen roept dit weerstand op, dat zien we op het nieuws, vele anderen gedragen zich altruïstisch en proberen mensen te helpen. De…