Terug naar de Basis | Samenvatting

Terug naar de Basis Ds. Ank Verhoeven 12 maart 2023 Deuteronomium 6: 4-9 Samenvatting De eerste twee verzen van deze tekst worden wel het Shema genoemd; in het jodendom worden deze twee verzen elke ochtend en avond uitgesproken als gebed / geloofsbelijdenis. Een woordstudie van het Hebreeuws leert ons dat dit houden van God meer…

Drie andere woorden | Samenvatting

Drie andere woorden Ds. Dennis Mohn 4 december 2022 1 Johannes 2:3-11 Samenvatting In de eerste eeuwen van de kerk was er een beweging/sekte die nogal voor problemen zorgde, namelijk het gnosticisme. Wat vooral belangrijk was in gnosticisme waren individuen. Zelf, het individu. Gnosticisme was ook vaak gericht op het hoofd. Dat wat je in…