Palmpasen 2022 | Samenvatting

Palmpasen 2022 10 april 2022 Ds. Ank VerhoevenLucas 19:28-42 Samenvatting Op Palm Pasen denken we aan de intocht van Jezus in Jeruzalem. Mensen die Hem wuivend en juichend en zingend binnenhalen als de grote koning en bevrijder. En Jezus huilt… Hij huilt om de stad, om de mensen die nu juichen, maar er niets van…

De Gideon formule | Samenvatting

De Gideon formule 3 april 2022 Ds. Dennis MohnEfeze 3:20-21, Rechters 7:1-22 Samenvatting Gideon was enorm onzeker over zijn opdracht en dan verzamelt hij 32000 man. En dat is wat onzekerheid doet. Onzekerheid verzamelt dingen om zich in te dekken ook al zijn het niet de beste opties en zekerheden. Maar dan stuurt God het…

The Voice of Truth | Samenvatting

The Voice of Truth 27 maart 2022 Ds. Ank VerhoevenJohannes 10:1-10 Samenvatting Jezus vertelde allerlei verhalen, parabels, om mensen dingen duidelijk te maken. Hij onderwees over God, over de Wet en de Profeten. Mensen luisterden naar Hem en velen begrepen dat Hij over Waarheid en Liefde sprak. Er waren ook andere stemmen in die tijd.…

Niks Normaal | Samenvatting

Niks Normaal 6 maart 2022 Pastor Ank VerhoevenJeremia 29:11 , Jesaja 43:18-19 , Efeziërs 4: 21-24 Samenvatting Twee jaar geleden ontstond de term “het nieuwe normaal”. En hoewel we wat gewend raakten aan afstand houden, niet aanraken, thuiswerken, zoom-vergaderen enzovoorts, verlangden we allemaal terug naar “het oude normaal”. Maar… kunnen we daarnaar terug en moeten…

In de tussentijd | Samenvatting

In de tussentijd 27 februari 2022 Ds. Dennis MohnPsalm 44, Romeinen 8:35-39 Samenvatting Het is haast niet te geloven wat er in deze psalm gebeurt maar lees maar de psalmen en je zal tot ontdekking komen dat dit een wederkerend fenomeen is, deze bijna manische manier om het leven te omschrijven, in een oogwenk van…

Niet de gist ingaan | Samenvatting

Niet de gist ingaan 6 februari 2022 Ds. Dennis MohnMarcus 8:10-21 Samenvatting Het is misschien een moeilijk verhaal om te horen omdat het een verhaal is waarin Jezus spreekt over hoe moeilijk het is om te horen. We zien farizeeën die het niet begrijpen. En we zien discipelen die het niet begrijpen. Zowel theologisch conservatief…