Preekserie :: KONINKRIJK ONTMASKERD

KONINKRIJK ONTMASKERDDs. Dennis Mohn Het goede nieuws dat Jezus verkondigde was altijd het koninkrijk van God. Maar op de één of andere manier wordt dat wat bedoeld is als goed nieuws meestal niet openbaar. Het tegenovergestelde is vaak juist het geval. We krijgen alleen maar stress. Nog meer moeten doen en beter doen. Er hangen…

Preekserie :: VERNIEUWD BEWEGEN

VERNIEUWD BEWEGENDs. Dennis Mohn Deze serie gaat over de nieuwe wegen die Jezus ging. Aan alle kanten brak hij met gebruikelijke manieren van denken, zien, horen, beleven en spreken. Hoe Hij God voorstelde aan de mensheid was een volstrekte vernieuwing van hoe mensen het altijd ervoeren, grotendeels omdat ze er zelf iets heel raars van…

Preekserie :: NIEUWE ERVARINGEN

NIEUWE ERVARINGENDs. Dennis Mohn Als gemeente, als christen, als zoekenden zullen we een heleboel nieuwe ervaringen opdoen in de komende tijd als we ervoor open staan. Alles is eigenlijk een nieuwe ervaring simpelweg omdat de toekomst onvoorspelbaar is. En deze onvoorspelbaarheid is juist een goddelijke ruimte waarin we nieuwe ervaringen mogen opdoen. De bedoeling van…

Preekserie :: REBUILD

REBUILDDs. Dennis Mohn Het is een serie waarin we God de ruimte geven om te puzzelen met de gebroken stukken die we ontdekken en aan Hem overgeven. We volgen het verhaal van de Israëlieten die terugkeerden uit de Babylonische ballingschap om de tempel in Jeruzalem weer op te bouwen. Ze gingen omdat God hen daar…