Liefde is | Vergevend | Samenvatting

Liefde is | Vergevend 25 november 2018 Ds. Dennis Mohn1 Korintiërs 13:5; Matteüs 18:21-35 Samenvatting Paulus spreek tot mensen die wraak willen nemen, boos willen blijven, kwaad willen aanrekenen.In feite ligt onder deze dingen één gemeenschappelijk dilemma – en dat is genadeloosheid. Geen genade kunnen opbrengen voor de ander (grof in je relatie met je…

Tussen verleden en toekomst | Samenvatting

Tussen verleden en toekomst 11 november 2018 Pastor Ank VerhoevenJohannes 17:9-19 Samenvatting Alles en iedereen verandert… dat weten we allemaal, maar misschien door de vanzelfsprekendheid, zijn we er vaak zo weinig bewust mee bezig. Wijzelf veranderen het meest doordat de omstandigheden in ons leven veranderen. Soms doordat we het zelf bewerkstelligen, veel vaker doordat ons iets overkomt.…

Es wird regiert! | Samenvatting

Es wird regiert! 28 oktober 2018 Ds. Ed MeenderinkOpenbaringen 1:8, 17-18 Samenvatting God is de Alpha en de Omega, het begin en de voleinding. De wereld en de mensheid bewegen niet naar een einde, maar naar een voleinding: het “omegapunt” in Christus. Ook al zien wij soms het tegendeel en lijken kwaad, onrecht, geweld en…

Liefde is | Geduldig | Samenvatting

Liefde is | Geduldig 7 oktober 2018 Ds. Dennis Mohn1 Korintiërs 13:4a; Johannes 13:34-14:10 Samenvatting In het verhaal in Johannes zien we drie ongeduldige discipelen – Petrus, Tomas en Filippus. En we zien een geduldige Jezus.Ze zijn allemaal gefrustreerd omdat ze het niet weten, iets niet mogen/kunnen, en iets niet begrijpen. Of samengevat: Ik heb…

Gods droom voor jou | Samenvatting

Gods droom voor jou 23 september 2018 Pastor Ank Verhoeven1 Samuel 17:31-40 Samenvatting God droomt dromen voor ieder van ons, die onze eigen dromen ver kunnen overstijgen. Zo droomde de herdersjongen David waarschijnlijk van grote kuddes en Gods lof bezingen en misschien daarmee ook andere mensen helpen om God te loven en prijzen of hun…