Het beloofde land | Samenvatting

Het beloofde land 6 januari 2019 Ds. Ed MeenderinkJozua 1:1-6 Samenvatting De Boodschap van “het beloofde land’ in de bijbel bevat een diepere zin.  Het gaat hier over ons binnengaan van het nieuwe leven met Jezus. Jezus belooft dat dit leven een “leven van overvloed” zal zijn (Johannes 10:10b). Vervolgens blijkt de weg naar dat…

Geestelijk Vuurwerk | Samenvatting

Geestelijk Vuurwerk 30 december 2018 Ds. Ed MeenderinkFilippenzen 3:12-16 Samenvatting Volgens Paulus zijn wij dus “volmaakt” als wij slechts 1 ding doen: met volle overgave de toekomst in waar Christus op ons wacht. Heel de Bijbel waarschuwt tegen: achteromkijken (omdat dingen daar toch niet zijn opgelost, omdat wij ernaar verlangen, etc.) stilstaan, rond blijven hangen…

Immanuel | Samenvatting

Immanuel 23 december 2018 Ds. Ed MeenderinkMatteus 1:23 Samenvatting De naam Immanuel (God-met-ons) beschrijft wat Jezus kwam doen en waaruit zijn boodschap bestond. Jezus’ opdracht en missie: De afstand tussen God en mens overbruggen. Religie met haar regels, rituelen en offers zijn de wanhopige pogingen van de gelovige mens om die afstand te overbruggen, gedoemd…

In blijde verwachting | Samenvatting

In blijde verwachting 9 december 2018 Ds. Ed MeenderinkJudas: 20-23 Samenvatting Advent is verwachting. 3 Begrippen hebben met “wachten” te maken. Wachten, afwachten en verwachten. Wachten en verwachten komen heel veel in de Bijbel voor, maar afwachten helemaal niet! Een afwachtende houding, waarbij passief gewacht wordt op de actie van de ander, is mogelijk een…

Liefde is | Vergevend | Samenvatting

Liefde is | Vergevend 25 november 2018 Ds. Dennis Mohn1 Korintiërs 13:5; Matteüs 18:21-35 Samenvatting Paulus spreek tot mensen die wraak willen nemen, boos willen blijven, kwaad willen aanrekenen.In feite ligt onder deze dingen één gemeenschappelijk dilemma – en dat is genadeloosheid. Geen genade kunnen opbrengen voor de ander (grof in je relatie met je…

Tussen verleden en toekomst | Samenvatting

Tussen verleden en toekomst 11 november 2018 Pastor Ank VerhoevenJohannes 17:9-19 Samenvatting Alles en iedereen verandert… dat weten we allemaal, maar misschien door de vanzelfsprekendheid, zijn we er vaak zo weinig bewust mee bezig. Wijzelf veranderen het meest doordat de omstandigheden in ons leven veranderen. Soms doordat we het zelf bewerkstelligen, veel vaker doordat ons iets overkomt.…

Es wird regiert! | Samenvatting

Es wird regiert! 28 oktober 2018 Ds. Ed MeenderinkOpenbaringen 1:8, 17-18 Samenvatting God is de Alpha en de Omega, het begin en de voleinding. De wereld en de mensheid bewegen niet naar een einde, maar naar een voleinding: het “omegapunt” in Christus. Ook al zien wij soms het tegendeel en lijken kwaad, onrecht, geweld en…