1 + 1 ≠ 2 | Samenvatting

1 + 1 ≠ 2 27 december 2020 Ds. Ed MeenderinkJohannes 1:17 Samenvatting Johannes plaatst “de genade en waarheid” in Christus helemaal tegenover het systeem van de wet in de Joodse religie. De 2 gaan beslist niet samen. Wie zijn heil, vrede, rust, liefde, aanvaarding en waardering verwacht van het systeem der wet vinden nooit…

God doet het licht aan! | Samenvatting

God doet het licht aan! 20 december 2020 Ds. Ed MeenderinkJohannes 1:1-14 Samenvatting Christus overwint de eeuwenoude kosmische strijd tussen “licht en duisternis” door gewoon “het Licht-van-God” te laten zijn! Datzelfde Licht “schijnt in IEDER mens”, zegt Johannes. Paulus legt uit in 1 Korinthe 5 dat wij geroepen zijn om dat reeds aanwezig Licht–van-God in…

Jouw Geest?! | Samenvatting

Jouw Geest?! 6 december 2020 Ds. Dennis MohnLucas 4:16-29 Samenvatting Jezus las de woorden voor van de profeet Jesaja en verkondigde dat ze vandaag deze woorden in vervulling hebben horen gaan. Het is nu genadejaar en iedereen was blij. Maar nadat het gesprek nog iets verder ging probeerden ze Hem opeens te vermoorden. Waarom werden…

Jouw schuld?! | Samenvatting

Jouw schuld?! 29 november 2020 Ds. Dennis MohnLeviticus 25:8-12, Jesaja 61:1-2, Lucas 4:16-21 Samenvatting Er was ooit dit veelbelovende systeem met een wet dat een keer in de zoveel tijd alle schulden worden kwijtgescholden. Er zal ooit een genadejaar worden uitgeroepen. Maar het gebeurde nooit. Dus mensen kwamen in een systeem terecht waar de schuld…

Religie keert alles om! | Samenvatting

Religie keert alles om! 22 november 2020 Ds. Ed MeenderinkMarcus 2:23-28 Samenvatting Jezus keert de boel helemaal om als hij de religieuze leiders moest laten zien waarom God geboden heeft gegeven. Geboden zijn er voor de mens, niet de mens voor de geboden! Maar religie keert alles om! De mens moet God dienen, zegt religie, maar God heeft helemaal…

Bereid je voor | Samenvatting

Bereid je voor 8 november 2020 Ds. Dennis Mohn2 Koningen 2:9-20 Samenvatting Wat problemen doen is dat ze ons helpen om op plekken naar God te zoeken waar we normaal gesproken niet zouden kijken. Het verhaal in 2 Koningen is hier een goed voorbeeld van. Het begint ermee dat de koningen van Israël, Juda en…

Jezus zijn helden | Samenvatting

Jezus zijn helden 25 oktober 2020 Ds. Dennis MohnSpreuken 2:1-5 Samenvatting Er is op dit moment enorm veel stress en ellende in de wereld. Te midden van dit alles zijn we overweldigd door gevoelens van machteloosheid, kwetsbaarheid en controleverlies. In 1 Kronieken 11:11-28 lezen we over koning Davids helden en vervolgens in Markus 2:23-26 hoe…