De logica van de zelfliefde | Samenvatting

De logica van de zelfliefde 24 maart 2019 Ds. Ed MeenderinkMatteüs 22:37-39, Fillipenzen 2:3, Romeinen 12:18 Samenvatting In het “Grote (ene)gebod” en in Paulus’ woorden in Fillipenzen is de liefde voor jezelf en de zorg voor jezelf vanzelfsprekend besloten. “Christelijke” begrippen verkeerd verstaan zoals “zelfverloochening” en “de andere wang toekeren” hebben grote schade gebracht aan…

Het grootste misverstand | Samenvatting

Het grootste misverstand 3 maart 2019 Ds. Ed MeenderinkRomeinen 3:9-24 Samenvatting Het grootste misverstand over ons geloof is de gedachte dat er “goede” en “slechte” mensen zouden zijn, waarbij de goede “naar de hemel gaan” en de slechte “naar de hel”. In Gods ogen is niemand goed genoeg. Bij zo’n indeling bevinden de meesten van…

(N)ooit goed genoeg? | Samenvatting

(N)ooit goed genoeg? 17 februari 2019 Pastor Ank VerhoevenMarcus 10:17-22 Samenvatting De jongeman in dit bijbelverhaal heeft alles onder controle. Hij houdt zich aan alle geboden, hij is rijk, hij heeft (daardoor) macht en aanzien. Maar… toch vraagt hij wat hij verder nog moet doen om het eeuwig leven te beërven; om naar de hemel…

Wat is nou de waarheid | Samenvatting

Wat is nou de waarheid 20 januari 2019 Ds. Ed MeenderinkJohannes 18:37-38; 14:6; 8:30-32 Samenvatting “Wat is nou de waarheid!? Die zegt dit en die zegt dat!” Jezus zegt in het Johannes evangelie een aantal heel bijzondere dingen over  “de” waarheid. De waarheid is een Persoon. Geen leer of stelling en ook geen godsdienst. De…

Liefde is | Pijnlijk | Samenvatting

Liefde is | Pijnlijk 13 januari 2019 Ds. Dennis Mohn1 Korintiërs 13:7; Matteüs 11:20-30 Samenvatting Tegenover verdragen, geloven, hopen, volharden zit meestal teleurstelling als het niet zo uitpakt als gehoopt. Wat kun je maar beter doen om niet meer teleurgesteld te raken? Je moet maar niks meer zomaar verdragen, niks meer geloven, niet meer volharden…