(N)ooit goed genoeg? | Samenvatting

(N)ooit goed genoeg? 17 februari 2019 Pastor Ank VerhoevenMarcus 10:17-22 Samenvatting De jongeman in dit bijbelverhaal heeft alles onder controle. Hij houdt zich aan alle geboden, hij is rijk, hij heeft (daardoor) macht en aanzien. Maar… toch vraagt hij wat hij verder nog moet doen om het eeuwig leven te beërven; om naar de hemel…

Wat is nou de waarheid | Samenvatting

Wat is nou de waarheid 20 januari 2019 Ds. Ed MeenderinkJohannes 18:37-38; 14:6; 8:30-32 Samenvatting “Wat is nou de waarheid!? Die zegt dit en die zegt dat!” Jezus zegt in het Johannes evangelie een aantal heel bijzondere dingen over  “de” waarheid. De waarheid is een Persoon. Geen leer of stelling en ook geen godsdienst. De…

Liefde is | Pijnlijk | Samenvatting

Liefde is | Pijnlijk 13 januari 2019 Ds. Dennis Mohn1 Korintiërs 13:7; Matteüs 11:20-30 Samenvatting Tegenover verdragen, geloven, hopen, volharden zit meestal teleurstelling als het niet zo uitpakt als gehoopt. Wat kun je maar beter doen om niet meer teleurgesteld te raken? Je moet maar niks meer zomaar verdragen, niks meer geloven, niet meer volharden…

Het beloofde land | Samenvatting

Het beloofde land 6 januari 2019 Ds. Ed MeenderinkJozua 1:1-6 Samenvatting De Boodschap van “het beloofde land’ in de bijbel bevat een diepere zin.  Het gaat hier over ons binnengaan van het nieuwe leven met Jezus. Jezus belooft dat dit leven een “leven van overvloed” zal zijn (Johannes 10:10b). Vervolgens blijkt de weg naar dat…

Geestelijk Vuurwerk | Samenvatting

Geestelijk Vuurwerk 30 december 2018 Ds. Ed MeenderinkFilippenzen 3:12-16 Samenvatting Volgens Paulus zijn wij dus “volmaakt” als wij slechts 1 ding doen: met volle overgave de toekomst in waar Christus op ons wacht. Heel de Bijbel waarschuwt tegen: achteromkijken (omdat dingen daar toch niet zijn opgelost, omdat wij ernaar verlangen, etc.) stilstaan, rond blijven hangen…

Immanuel | Samenvatting

Immanuel 23 december 2018 Ds. Ed MeenderinkMatteus 1:23 Samenvatting De naam Immanuel (God-met-ons) beschrijft wat Jezus kwam doen en waaruit zijn boodschap bestond. Jezus’ opdracht en missie: De afstand tussen God en mens overbruggen. Religie met haar regels, rituelen en offers zijn de wanhopige pogingen van de gelovige mens om die afstand te overbruggen, gedoemd…

In blijde verwachting | Samenvatting

In blijde verwachting 9 december 2018 Ds. Ed MeenderinkJudas: 20-23 Samenvatting Advent is verwachting. 3 Begrippen hebben met “wachten” te maken. Wachten, afwachten en verwachten. Wachten en verwachten komen heel veel in de Bijbel voor, maar afwachten helemaal niet! Een afwachtende houding, waarbij passief gewacht wordt op de actie van de ander, is mogelijk een…