Science maar geen fiction | Samenvatting

Science maar geen fiction 28 april 2019 Ds. Ed MeenderinkHebreeën 6:4-6 Samenvatting Jezus en de apostelen noemen hun genezings- en bevrijdingswonderen tekenen. Het zijn de tekenen van een toekomende eeuw, van de toekomst. Dit verklaart dat die bijzondere tekenen ook (tijdelijk) verdwenen uit de kerk. Die toekomst houdt in dat: De zieken genezen worden De…

Existentiële vreugde | Samenvatting

Existentiële vreugde 14 april 2019 Ds. Ed MeenderinkLucas 10:1,17-20 Samenvatting Jezus zendt 70 discipelen uit en geeft hen de macht om mensen te genezen, bevrijden en tot bekering te roepen. Die macht, dat gezag, heeft ook een gevaarlijke kant. Niet alleen roept God geschonken macht niet terug als zij misbruikt wordt, maar er is ook…

De logica van de zelfliefde | Samenvatting

De logica van de zelfliefde 24 maart 2019 Ds. Ed MeenderinkMatteüs 22:37-39, Fillipenzen 2:3, Romeinen 12:18 Samenvatting In het “Grote (ene)gebod” en in Paulus’ woorden in Fillipenzen is de liefde voor jezelf en de zorg voor jezelf vanzelfsprekend besloten. “Christelijke” begrippen verkeerd verstaan zoals “zelfverloochening” en “de andere wang toekeren” hebben grote schade gebracht aan…

Het grootste misverstand | Samenvatting

Het grootste misverstand 3 maart 2019 Ds. Ed MeenderinkRomeinen 3:9-24 Samenvatting Het grootste misverstand over ons geloof is de gedachte dat er “goede” en “slechte” mensen zouden zijn, waarbij de goede “naar de hemel gaan” en de slechte “naar de hel”. In Gods ogen is niemand goed genoeg. Bij zo’n indeling bevinden de meesten van…