De wereld is onrustig. We zien de opkomst van ‘sterke mannen’. Ze schuwen de confrontatie niet en passen wetten aan om aan de macht te blijven. Velen vinden dit aantrekkelijk en daarom heeft het ook gevolgen voor andere landen. Er ontstaan grote verschillen in visie hoe de samenleving vorm te geven. De achterliggende drijfveer is macht. Deze drijfveer is ook zichtbaar rond de grote vraagstukken van deze tijd.Een situatie die onoplosbaar is? Is er reden tot zorg? 

Paulus gebruikt heel andere woorden, hij spreekt over geloof, liefde en hoop. Ons geloof is gebaseerd op ervaringen van zojuist tot ver in het verleden. Wij vertrouwen op God om wat Hij heeft gedaan. Jezus kwam om een eind te maken aan begeerte en macht en heeft ons een nieuwe, heel andere, weg laten zien. Jezus toont een weg van liefde. Geen regels, geen wetten om God te behagen, alleen liefde.

Hoewel de berichtgeving vaak iets anders suggereert, is ons leven door die liefde heel veel veiliger geworden. Extreme armoede is sterk afgenomen en waarschijnlijk binnen 10 jaar verdwenen. Jongens en meisjes hebben toegang tot onderwijs. De gemiddelde leeftijd in de wereld is tot boven de 70 jaar gestegen. Zo zijn er nog veel meer positieve ontwikkelingen te noemen. God heeft door mensen de wereld aanzienlijk verbeterd. Helaas zijn verdriet en gemis ook een onderdeel van het verleden.

Liefde bestaat in het heden. Door Jezus is ieder mens verlicht. Met Pinksteren is de Geest beschikbaar gekomen voor alle mensen. Wij noemen dat ‘voorafgaande genade’. Het goede zit in iedereen en elk mens is vrij om het goede te kiezen. Door het goede kunnen we elkaar weer verstaan. Ook vandaag. Dat is de boodschap van Pinksteren.

Hoop betreft de toekomst. Het ‘koninkrijk van God’ wordt volledig werkelijkheid. We zien nu af en toe een glimp. Zo komt God ons vanuit de toekomst tegemoet. Ook verheugen we ons op weerzien en hereniging.

Het heden vraagt ook keuzes voor verandering. Velen denken dat we ons op een kantelpunt in de tijd bevinden. Kiezen we voor de weg van de wereld of voor de weg van Jezus. Kiezen we voor macht en begeerte en daarmee voor angst of kiezen we voor liefde en vertrouwen. Voor welk koninkrijk kiezen we?De confrontatie tussen deze wegen is op alle terreinen zichtbaar. Macht om controle te hebben inclusief de taal die daarbij hoort, het verlangen naar meer, uitsluiting van mensen en daar tegenover behoefte aan zingeving, welzijn, verbinding en nieuwe moraliteit.Deze woorden duiden een zoektocht naar een goede, andere wereld. Ze passen bij de uitspraak van Jezus: wat je voor een ander doet, doe je voor mij. God werkt hierin mee.Er zijn genoeg redenen om optimistisch te zijn dat mensen zullen inzien dat macht en begeerte leeg zijn en geen voldoening geven.

Kiezen voor de weg van Jezus vraagt moed maar door genade kiezen meer mensen voor de liefde. Jezus omringt ons op Zijn weg. Daardoor groeit deze beweging en worden de dochters en zonen van God openbaar. Zo wordt het ‘een schare die niemand tellen kan’.Omdat het goede in iedereen kan werken, spreken we dezelfde taal en verstaan en begrijpen we elkaar. Zo blijft het ‘altijd Pinksteren’.