We willen er voor je zijn!

Soms zijn de zorgen die we hebben in het leven groot, soms lopen we vast. Soms ervaren we angst, onmacht, verdriet of boosheid – en weten we niet goed hoe daar nu mee om te gaan. Soms zijn er vragen die ons maar niet loslaten, ons zelfs in de war kunnen maken. Soms voelen we ons alleen.

In zulke situaties willen we er als gemeente voor je zijn; in het bijzonder hebben we hiervoor een Pastoraal Team. Mensen die liefdevol naar je luisteren, naast je staan, met en voor je bidden. Heel vaak is dat genoeg, in verwachting van de liefdevolle werking van de Heilige Geest. Zo dragen we als gemeenschap zorg voor elkaar, naar voorbeeld van Jezus en de vroegchristelijke kerk.

Als het kan, willen we met je zoeken naar mogelijkheden, naar manieren om met de situatie om te gaan; samen zoeken naar hoe de liefde (weer) kan stromen. We pretenderen niet je problemen te kunnen oplossen, maar we kunnen wel helpen. We zullen ons best doen je te bemoedigen en, zo nodig, aan te moedigen, op jouw weg.

Gesprekken gaan veelal over

  • geloofsvragen en -twijfel
  • zelfbeeld
  • ziekte
  • ouderdom
  • veranderingen
  • relaties
  • verlies en rouw
  • verslaving

We zoeken altijd naar een pastoraal team-lid die bij jou en jouw vragen past.

Lidmaatschap van de gemeente of regelmatig bezoek van de diensten is geen voorwaarde. Wie een beroep doet op het Pastoraal Team mag rekenen op geheimhouding van vertrouwelijke informatie.

Wil je een afspraak maken? Bel dan met het Kerkelijk Bureau op 010-4743268 of mail naar ds. Ank Verhoeven ankverhoeven@kvdnvlaardingen.nl  We nemen dan snel contact met je op.