Het Pastoraal Team biedt vanuit de liefde van Christus een luisterend oor en wil samen een weg zoeken in geloofs- en levensvragen.

Wij willen de Bijbelse visie van gemeentepastoraat zo goed en effectief mogelijk gestalte geven. Volgens deze visie gaat het veel meer om de door de Heilige Geest geschapen zorg voor elkaar, die gestalte gaf aan het wonder van de ’koinonia’ (gemeenschap) in de vroeg christelijke Kerk.

Het Pastoraal Team biedt vanuit de liefde van Christus een luisterend oor en wil samen een weg zoeken in geloofs- en levensvragen.

Gesprekken gaan veelal over

  • geloofstwijfel,
  • zelfbeeld,
  • ziekte,
  • ouderdom,
  • relatiegerelateerde problematiek,
  • vormen van rouw of verslaving.

We willen hierover graag met je praten, en zoeken eventueel mee naar een andere vorm van professionele hulp. We pretenderen niet problemen op te kunnen lossen maar zullen biddend naast je staan in de verwachting van de liefdevolle werking van de Heilige Geest.

Lidmaatschap van de kerk of regelmatig bezoek van onze diensten is geen voorwaarde. Wie een beroep doet op het Pastoraal Team mag rekenen op geheimhouding van vertrouwelijke informatie.

Wil je een afspraak maken? Bel dan met het Kerkelijk Bureau: 010 – 474 32 68.