Koinonia betekent zorg voor de gemeenschap.

Business man tends his hand to save a person drowning

Koinonia betekent gemeenschap ook zorg voor de gemeenschap. Het fonds is 20 jaar geleden opgericht om leden die het financieel moeilijk hebben een duwtje in de rug te geven. We doen dat door eenmalige giften.

De Stichting Koinoniafonds van de Kerk van de Nazarener zet zich al 20 jaar in voor de financiële ondersteuning van Nazareners met tijdelijke problemen. We zijn geen schuldhulpverlener daar zijn anderen voor maar we kunnen door middel van een gift mensen een duwtje in de goede richting geven.

We zijn blij met de giften die we van jullie krijgen en dat we steeds weer in staat zijn mensen te helpen.

Wat betekent Koinonia eigenlijk en waarom dit fonds?

Koinonia betekent gemeenschap ook zorg voor de gemeenschap. Het fonds is 20 jaar geleden opgericht om leden die het financieel moeilijk hebben een duwtje in de rug te geven.
We doen dat meestal door eenmalige giften.

Dan loopt het in deze tijd zeker wel storm bij jullie?

Op dit moment is dat zeker niet het geval. We lezen natuurlijk dat het aantal mensen dat haar/zijn baan verliest laag is. We verwachten als alle steunmaatregelen gaan vervallen dat het wel anders zal gaan worden.
Er speelt ook nog iets anders. Mensen die het financieel moeilijk hebben, zijn niet erg geneigd om dit te vertellen en zelf om hulp te vragen. Er is toch vaak een bepaald gevoel van schaamte. Het is daarom ook belangrijk om te weten dat de informatie die het fonds ontvangt niet wordt gedeeld met andere. Maar omdat zelf aankloppen om geld toch vaak lastig blijft vragen we iedereen om goed op te letten of er iemand hulp nodig heeft en dat bij ons aan te geven.

Hoe komen jullie aan geld. Ik heb nooit in de begroting van de kerk gezien.

Wij zijn helemaal afhankelijk van giften. Gelukkig zijn er een aantal mensen die ons ondersteunen. Het Koinoniafonds is een ANBI-stichting. Dit betekent dat giften aftrekbaar zijn van de belasting. Een ANBI kent wel strenge regels daarom staat het Koinoniafonds los van de kerk.

Kan iedereen bij jullie aankloppen?

Bij de oprichting was de bedoeling om ons te richten op leden van de Kerk van de Nazarener te Vlaardingen. Omdat de andere kerken in ons district niet zo’n fonds kennen, hebben we een aantal jaren geleden besloten om ons te richten op alle leden van het district.

Duurt het bij jullie net zo lang als bij andere instanties om geholpen te worden?

Wij kunnen over het algemeen zeer snel schakelen om te besluiten of we steun kunnen geven.
Andere instanties richten zich vaak op langdurige financiële ondersteuning. Daar hebben wij daar de middelen niet voor, wij proberen door middel van een zetje in de rug mensen op weg te helpen. We sluiten wel een contract indien er sprake is van lening waarin de terugbetaling wordt afgesproken.

Dan rekenen jullie vast een forse rente en moet er snel terugbetaald worden?!

De leningen die wij verstrekken zijn renteloos. De terugbetalingstermijn is afhankelijk van de mogelijkheden. Dus kleine aflossingen over een lange periode zijn geen probleem.

Als jullie een onafhankelijk stichting zijn, is er dan wel toezicht?

Ieder jaar vragen we de kascontrole commissie om ook onze boeken te controleren. Dit gaat uiteraard na tekening van een geheimhoudingsverklaring. Ook zijn we verplicht volgens de ANBI-regels om een verslag te publiceren. Dit staat op de site van onze kerk. Ook maken we altijd een verslag voor het jaarboek. Ook het district kijkt mee of we ons aan de ANBI-verplichtingen houden. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.

Stel dat iemand om hulp verlegen zit met wie kunnen ze dan contact opnemen?

Het bestuur bestaat uit drie leden. Marian van der Mark is secretaris, Hennie Schrier is penningmeester en Rik Op den Brouw is voorzitter. Ieder van ons kan benaderd worden voor steunverzoeken of signalen dat dit mogelijk nodig is.