We willen een vertrouwde plek voor kinderen creëren waar ze elke week naar toe willen komen.

DSC_5200

Iedere zondag is er kinderopvang voor de kinderen tot 4 jaar. Tot ± 1,5 jaar gaan ze naar de crèche, waar ze worden opgevangen in een mooie, speciaal voor hen ingerichte ruimte. Ze kunnen er ook slapen als dat nodig is. Voor de kinderen van ± 1,5 tot 4 is er peuteropvang waar ze kunnen spelen. Iedere zondag wordt er een bijbelverhaal voorgelezen, liedjes gezongen en kan er een bijpassende kleurplaat gekleurd worden.

De kinderen van schoolgroep 1 t/m 8 gaan, na het kindermoment, naar boven. Bij Wonderland gebruiken we de methode van stichting Doe Maar, waarbij de kinderen in 8 jaar tijd de verhalen, normen en waarden uit de bijbel meekrijgen. Bij de groepen 1 en 2 krijgen de kinderen de meest bekende bijbelverhalen te horen. In de groepen 3 t/m 8 worden de verhalen verder uitgewerkt aan de hand van een thema. Elk thema wordt geopend met een kinderkerk, waarin de kinderen meegenomen worden in het thema waar zij de weken erna mee gaan werken.

Belangrijk is dat de link gelegd wordt naar wat zij er in hun dagelijks leven mee kunnen. Het geloof blijft hierdoor niet alleen hangen op kennis, maar kinderen doen ook ervaring op. Een voorbeeld; het thema vertrouwen leert de kinderen eerst wat vertrouwen is, wie vertrouw je, ben jij te vertrouwen, enz. Daarna gaan de kinderen nadenken over het vertrouwen op God.

We willen bij Wonderland een vertrouwde plek voor de kinderen creëren waar ze elke week naar toe willen komen. We hopen dat ze vriendjes maken, om zo de weg naar Jezus zelf te ontdekken en hopelijk krijgt de kerk zo een warm plekje in hun hart. Elke eerste zondag van de maand is er avondmaal wat we gezamenlijk met de hele gemeente in de grote zaal vieren. De kinderen mogen met hun ouders mee naar voren en nemen ook deel aan het avondmaal.

Wonderland wil samen met ouders aan kinderen laten zien hoe mooi en goed het leven met God is. Wonderland wil de kinderen helpen de liefde van God te leren kennen en op Jezus te gaan lijken.

Onze waarden:
Wonderland is een veilige plaats,
Wonderland is liefde,
Wonderland is kindgericht,
Wonderland is plezier,
Wonderland onderwijst de Bijbel creatief.

Het is in Wonderland altijd mogelijk om een keer met je kind mee te gaan op een zondagochtend. Vooral de kinderkerk is daar een prachtige gelegenheid voor. Zo kun je meemaken wat jouw kind meemaakt. Voor vragen en opmerkingen over kinderen in de kerk en hun activiteiten mail naar wonderland@kvdnvlaardingen.nl.