GOED LIEFHEBBEN

van God, naaste, en jezelf

OMWILLE VAN DE WERELD

VERTREKPUNTEN

Wat willen we dat de ethos (het karakter) is van onze gemeente? Wat zou een gelovige van onze gemeenschap kenmerken? 

  • We willen een kerk zijn waar Gods liefde centraal staat.
  • We willen een kerk voor de wereld zijn.
  • We willen een kerk zijn die een stralend lichaam is voor haar omgeving.
  • We willen een kerk zijn voor de 21ste eeuw.
  • We willen een kerk zijn die mensen aantrekt.

HOLISTISCHE DISCIPELSCHAP

Liefhebben (van God, de ander en jezelf) moet je leren en in groeien. Ook kerk voor de wereld zijn, is iets wat ons niet toevallig overkomt. Voor een goede realisatie van onze vertrekpunten willen we dus kwalitatieve groei van mensen faciliteren. Daarin willen we doelbewust en gericht investeren. Ons streven is het om de Heiligen toe te rusten die de kerk in de wereld vertegenwoordigen. De mensen zijn de kerk, niet de voorgangers of de activiteiten.

Kwalitatieve groei ligt in het gericht aandacht besteden aan discipelschap – toegewijde volgelingen van Jezus zijn en worden. Volgeling van Jezus zijn houdt in dat we gebruiken ontwikkelen in ons geestelijk leven die ons helpen te groeien naar geestelijke volwassenheid. Vanuit de Wesleyaanse traditie focussen wij dan op holistische discipelschap, waarin geestelijke ontwikkeling de basis is. Daaruit worden morele, intellectuele, sociale, emotionele, en fysieke groei gevoed.

KERNPUNTEN

LEREN

GOED LIEFHEBBEN

OMWILLE VAN

DE WERELD

FOCUS

Proactieve houding in onze relatiegroei met Jezus. We zijn nieuwe schepping en willen leren te leven volgens wie we al zijn.

Investeren in je relatie met God, de geloofsreis van een ander, in eigen vorming, zelfinzicht, en het karakter van Jezus verdiepen.

Een koninkrijkperspectief ontwikkelen. Investeren in de gemeenschap van gelovigen.

Ons getuigenis is ons leven. Zichtbaar maken dat we leven door Jezus. We zijn gezegend om een zegen te zijn.

KERNWAARDEN

VERANDERING

VERDIEPING

VERBINDING

VERKONDIGING

EEN JEZUS ETHOS

Als kerk relevant blijven in de huidige maatschappij, dat is onze grootste uitdaging. Als je relevant wilt zijn moet je iets te bieden hebben wat je nergens anders kunt vinden. Enkel te zeggen dat iedereen welkom is, dat je jezelf mag zijn en dat we van elkaar houden vind je ook in allerlei sportverenigingen. Er is meer.

Als kerk van Christus nemen we deel aan Gods unieke missie. Deze missie is de wereld te laten weten dat Gods liefde voor iedereen beschikbaar is en we deze liefde mogen ontvangen en verwerkelijken in ons leven door meer op Jezus te gaan lijken. Dit zal niet onopgemerkt blijven want het is uniek. Het is een liefde die niet te vergelijken is met de gastvrijheid van een sportvereniging. In deze liefde vinden we vergeving, redding, zekerheid, hoop, troost, en een zin voor het leven. Als gemeente moet het ons verlangen zijn dit iedereen te gunnen.

Dat betekent dat we toewerken naar leren goed lief te hebben omwille van de wereld. De ethos van het lichaam van Christus is uniek. Dus ook de manier waarop we liefhebben dankzij de Heilige Geest in ons is uniek. Dit bovennatuurlijke vermogen in ons moet aangemoedigd, uitgedaagd, gevoed en ontwikkeld worden. Groei naar geestelijke volwassenheid overkomt ons niet, het gebeurt niet toevallig.

Als Kerk van de Nazarener willen een gemeenschap van gelovigen zijn waar eenieder authentiek mag zijn, verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar bestaan, aanspreekbaar en corrigeerbaar is, integriteit praktiseert, de extra mijl gaat, vervuld met de Geest leeft, zich uitstrekt naar Jezus, in het Woord leeft, meer wil lijken op Jezus, niet genoeg heeft aan een goedkoop geloof, genade niet als excuus gebruikt, zich steeds meer bewust wordt van zijn/haar potentie in Christus, anderen helpt God te ontmoeten, en een getuigenis is van Gods unieke liefde in de wereld.

We willen een vertegenwoordiging van het lichaam van Christus zijn als Kerk van de Nazarener in Vlaardingen dat een levend organisme is waar het leven van Christus door elke ader stroomt.

Ds. Dennis Mohn