Xperience is een plek voor jongeren uit onze kerk in de leeftijd tussen 12 en 18, waar iedereen welkom is!

Ons Jongcafé biedt een veilige en gezellige plek die om de week op zaterdagavond open is van 19.00 – 23.00 uur.

Deze avonden beginnen we met een introductie op ons thema van de avond. Daarna gaan we in kleine groepjes uit elkaar en doen verschillende opdrachten en activiteiten die met het thema te maken hebben.

Naast Xperience hebben we Xplore: elke 2e en 4e zondagochtend van de maand komt de jeugd van groep 8 en de 1e en 2e klas van het voortgezet onderwijs bij elkaar om op een interactieve en speelse manier met thema’s uit de bijbel aan de slag te gaan. Dit vindt plaats in de gymzaal vlakbij de kerk.

Op de 3e en 5e zondag van de maand komen de tieners van klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs bij elkaar in ons Jongcafé in de kerk en hebben een wat serieuzere ochtend met elkaar.

Voor onze jongvolwassenen (18-25 jarigen) is er Xchange, zij komen om de week op vrijdagavond bij elkaar in ons jongcafe van 18.30-23.00 uur. Ze koken en eten met elkaar en er is steeds iemand uit de groep die de inhoudelijk avond voorbereid. Zo bespreken ze onderwerpen die voor hen interessant zijn of wat betrekking heeft op hun dagelijkse leven.