...THUIS VERDER!

Kerk vindt in het gewone leven plaats.

THUIS VERDER

Kerk zijn met elkaar gaat verder dan alleen de dienst op zondag. We leven in een tijd waarin mensen op zoek zijn, verbinding willen ervaren en met elkaar willen delen. Alleen naar een preek luisteren is dan niet genoeg. Daarom vinden we het in de Kerk van de Nazarener in Vlaardingen belangrijk om mensen de mogelijkheid te geven dieper in te gaan op hun beleving van de zondag – we nodigen je uit om niet alleen op zondag naar een inspirerende boodschap te luisteren en liederen mee te zingen, maar juist om hier thuis mee verder te gaan. Hierdoor groeien we in leven en geloof.

ELKAAR ONTMOETEN IN VERBONDENHEID

De eerste volgelingen van Jezus kwamen bij elkaar om God en elkaar te ontmoeten. Naast de gebeden en ontmoetingen in de tempels, ontmoeten juist de eerste gemeenschappen elkaar in de huizen van de gelovigen. Daar deelden ze hun leven – hun nieuwe leven met Christus – de vreugde en de moeite. Ze ‘zongen, vochten, huilden, baden, lachten, werkten en bewonderden’ met elkaar, zoals het populaire liedje ons uitdaagt te doen. Het gewone leven; dat is waar ‘kerk’ plaatsvond. De ThuisVerder-kringen van de Kerk van de Nazarener in Vlaardingen zijn de plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten. Hier kun je, op eigentijdse manier, invulling geven aan een leefwijze die al begon in de vroege kerk. In deze tijd, waarin de drukte regeert, hebben mensen baat bij een plek waar ze zichzelf mogen zijn, waar ze hun leven kunnen delen en van elkaar en van God mogen genieten. Die plek wil de thuisverder-kring voor jou zijn.

SAMEN GROEIEN

Als volgelingen van Jezus willen we groeien in Liefde 3D; dat wil zeggen, groeien in het liefhebben van God, onze naasten en onszelf. We doen dat onder andere door verder te praten over de zondagsdienst in onze ThuisVerder-kring. Daarom verschijnt elke maandag op deze plaats een samenvatting van de preek van de zondag, met daarbij een aantal vragen om ons denken en beleven te verdiepen. De slotvraag blijft daarbij altijd: “Hoe helpt dit jou (verder) in het volgen van Jezus?”

IK SLUIT ME GRAAG AAN

De vele ThuisVerder-kringen die onze kerk kent, zijn heel verschillend van samenstelling en in de wijze van samenkomen. Sommigen zijn samengesteld op levensfase, andere op woonplaats en weer andere zijn ontstaan vanuit een gedeeld verlangen. Velen komen tweewekelijks bij elkaar, anderen één keer per maand. Sommigen op een vaste plaats, anderen wisselen van huis. Op deze pagina kun je zelf zoeken naar een ThuisVerder-kring die bij jou past. Ook kun je aangeven of je liever benaderd zou willen worden voor een nieuw te vormen kring; bij voldoende aanmeldingen zullen we een nieuwe kring opstarten. Mocht je wat hulp nodig hebben bij het vinden van een kring, neem dan gerust contact met ons op. Dit kan via thuisverder@kvdnvlaardingen.nl of spreek iemand van het team aan na de dienst.