Het Diaconaat van de Kerk van de Nazarener te Vlaardingen heeft tot doel om mensen te helpen bij het oplossen van praktische problemen.

Diaconie betekent letterlijk ‘dienstbaar zijn’. Het Diaconale Team streeft naar gerechtigheid en wil in woord en daad barmhartigheid bewijzen aan onze naasten.

Het Diaconale Team heeft aandacht voor diegene in ons midden, die op materieel, praktisch of financieel gebied enige ondersteuning kunnen gebruiken. Hierbij kan het gaan om daadwerkelijke hulp als een klus in huis, aanwezigheid bij het ‘keukentafel gesprek’, maar ook om informatie of advies bij het op orde brengen van financiële zaken. Verder worden elke eerste zondag van de maand levensmiddelen ingezameld voor de voedselbank.

Er is contact met eenzamen, vluchtelingen, minima, ouderen, mensen zonder netwerk en mensen die zich om wat voor reden dan ook in een kwetsbare situatie bevinden. Wie een beroep doet op het Diaconaal Team mag rekenen op geheimhouding van persoonlijke informatie.

Het Kerkelijk Bureau is het meldpunt voor alle hulpvragen voor het Diaconaat. Het Kerkelijk Bureau is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur via telefoonnummer 010 – 474 32 68. Een medewerker van het Diaconaat neemt vervolgens contact op met de hulpvrager.

Het Diaconaat richt zich op het aanbieden van de volgende diensten:

  • Klussen zoals het behangen, verven, kleine verhuizingen;
  • Hulp bij het invullen van formulieren;
  • Zoeken naar een begeleider naar bijvoorbeeld ziekenhuizen;
  • Vervoer op zondag naar de kerk en terug;
  • Schuldhulpverlening (i.s.m. de Stichting Schuldhulpmaatje Vlaardingen i.o.);
  • Financiële ondersteuning, primair gericht op het op orde brengen van de financiële situatie.

In verband met de beperkte mogelijkheden van het diaconaat worden alle hulpvragen eerst beoordeeld op urgentie en realiseerbaarheid.

Bij de beoordeling van de hulpvraag wordt nagegaan in hoeverre andere instanties de gevraagde hulp kunnen leveren, je kunt hierbij denken aan de overheid en stichtingen die specifiek gericht zijn op het bieden van hulp.

De Kerk van de Nazarener Vlaardingen is een kerk met een regionale functie. Voor het Diaconaat betekent dit dat de gevraagde hulp in de regel wel binnen Vlaardingen en directe omgeving gegeven kan worden, maar niet of nauwelijks daarbuiten. Het Diaconaat verzorgt tevens de maandelijkse inzameling van conserven, koffie en thee voor de Voedselbank Vlaardingen. Dit gebeurt altijd op de eerste zondag van de maand.