ZENDING

Liefde voor de wereld

Wij geloven dat Liefde leidend is in de wereld en voor deze wereld willen we dus liefdevol zorgen. NMI (Nazarene Mission International) van de internationale Kerk van de Nazarener mobiliseert dan ook deze missie van de kerk door gebed, discipelschap, geven en onderwijs. Organisatorisch is NMI een zelfstandige organisatie die naast de kerk bestaat. De uitvoerende tak NCM (Nazarene Compassion Ministry) heeft als primaire taken ontwikkelingshulp en noodhulp. In Nederland heeft elke Kerk van de Nazarener een eigen zendingsafdeling die de verschillende projecten onder de aandacht brengen en ondersteunen.

NAZARENE COMPASSIONATE MINISTRIES

Hoop voor een betere toekomst

Als gemeente dragen we financieel bij aan dit werk van de internationale Kerk van de Nazarener. Naast geven wordt er ook aandacht besteed aan acute hulp die nodig is bij (natuur)rampen en dagelijkse hulp. Over de hele wereld zijn mensen in nood en hebben direct hulp nodig door middel van voedsel, dekens, etc. Nazarene Compassionate Ministries (NCM) zorgt voor deze hulp en is actief met vele projecten over de hele wereld, zoals schoon water projecten, HIV/aids preventie, landbouw, gezondheidszorg, heropbouw, enz. Door deze praktische hulp zorgt NCM ervoor dat mensen weer hoop krijgen voor de toekomst. Doordat NCM samenwerkt met de lokale gemeentes wordt er ook over lange termijnplannen gesproken zodat de mensen ook in de toekomst voldoend hulp krijgen. Een voorbeeld van praktische hulp is het sponsoren van kinderen via het KinderAdoptiePlan. Deze kinderen komen na school bijeen in Kinder-ontwikkelcentra waar ze onderwijs krijgen en een warme maaltijd. Daarnaast geven de verschillende Nazarener kerken in Nederland gedurende het jaar aandacht aan rampen en andere projecten o.a. via het Kerstproject. Meer informatie is te vinden op www.ncm.org.

KINDERADOPTIEPLAN

Geef kinderen een toekomst

Het Kinderadoptieplan wil kansarme kinderen een hoopvolle toekomst geven. Dat is waar het Kinderadoptieplan voor staat. Hoop geven doet het door te zorgen voor eten, als een kind thuis geen voedsel krijgt. Hoop geven doet het ook door het schoolgeld te betalen als dat nodig is. Want onderwijs is de sleutel tot verandering. En hoop geven doet het door de kinderen aandacht en liefde te geven. Het meest hoopvolle voor de kinderen is dat ze horen over de liefde die Jezus voor hen heeft. Het Kinderadoptieplan werkt via de lokale kerken in ‘kinderontwikkelcentra’. Daar krijgt het kind niet alleen eten of onderwijs. Er is aandacht voor alle ontwikkelingsaspecten van het kind.

MEEDOEN OF BIJDRAGEN?

Neem dan contact met ons op