Zondag 22 juli jl. deed ik, spontaan ingegeven, een korte meditatieoefening aan het einde van de dienst. Het paste mijns inziens goed bij de gezongen liederen en bij de preek.

De oefening die we gedaan hebben ging als volgt: Wees je even bewust van waar je zit, kijk even om je heen en voel de stoel waarop je zit. Sluit je ogen. God is bij je! Richt je op je ademhaling. Volg gewoon de in- en de uitademing zo deze gaat. De adem die naar binnen gaat, via je mond, je keel, je luchtpijp en zo verder je longen in. Volg weer de uitademing langs de omgekeerde weg. Als je gedachten of je gevoelens je afleiden – en dat zal gebeuren – merk dat op en keer weer terug naar je ademhaling. Je adem is er altijd, net als God. Je adem als anker, als rustpunt om steeds naar terug te keren en je te beseffen dat Gods levensadem in je is, altijd. In Hem zijn wij, leven wij en bewegen wij. De Ruach, Gods Geest, is ook een woord voor Levensadem. Je ademt God in bij elke ademtocht. Je bent bij Hem. Hij in mij, ik in Hem. Bedenk bij elke inademing ‘Christus in mij’ en bij elke uitademing ‘Ik in Christus’. In plaats van Christus kan je ook kiezen voor Jezus, God, vrede, liefde, etc. Doe dit 5 tot 20 minuten per dag, zo vaak als je wil en kan. En doe het zo maar eens een paar minuten als je in de auto zit, bij een kassa staat te wachten, als je doucht of je tanden poetst.

Mediteren is een wijze van aandachtig zijn bij wat je voelt en denkt en een ervaring van diepe eenheid van je mens zijn met God. Je voelt je verbonden met, geworteld in, een alles doordringende Grotere Werkelijkheid, die wel in jezelf beleeft wordt, maar die dit ook overstijgt. Je wordt stil om God te ontmoeten, om te groeien in eenheid met Hem en om zo meer te worden als Jezus en meer te worden wie je bedoeld bent te zijn. In stilheid en vertrouwen ligt uw sterkte. Het kan daarbij ook confronterend zijn. Mediteren zet je stil bij jezelf, waarbij je soms dingen voelt, denkt en bemerkt in je zelf, die je niet leuk vindt en wat niet direct wijst op verbondenheid me God.

Wetenschappelijke onderzoek geeft aan dat mediteren mensen helpt stress kwijt te raken, meer energie geeft, ontspannend werkt, rustig maakt, maar alert, helpt pijn dragelijker te maken, nachtrust bevordert, bloeddruk, hartslag en spierspanning verlaagt, het zelfvertrouwen versterkt, angsten verminderd, de stemming en de werking van het immuunsysteem verbetert. Het heeft een positief effect op allerlei psychische klachten. Kortom: het maakt gelukkiger en gezond.

Mediteren moet je leren, het is een vaardigheid die we kunnen en moeten trainen. Je wordt makkelijk afgeleid door allerlei gedachten, gevoelens, beelden, verlangens, zorgen, dingen die je vindt dat je moet doen of prikkels van buiten. Dat is normaal. Keer steeds weer terug naar de oefening. Het is echt de moeite waard. Het brengt je meer tot rust en tot God.