De week van Heer Corona

1 maart 2020
Ds. Ed Meenderink
Romeinen 4:3, Hebreeën 11:1-2, 2 Timotheüs 4:6-8
Print Friendly, PDF & Email

Samenvatting

De Corona hysterie de afgelopen week. Een symptoom van een veel ergere ziekte. De Bijbel gaat over “geloof”, maar niet over “geloof in het bestaan van God” of zelfs niet over “geloof in het bestaan van Jezus”. De duivel gelooft ook in God en in Jezus zegt de Bijbel, ”maar hij siddert”. Zo ken ik veel teveel gelovigen die door hun geloof “sidderen”. De bijbel en Jezus leren ons onze door de Vader-Schepper geërfde gave. De hele kosmos bevindt zich in een strijd tussen Licht en duisternis. De bijbel gaat daarover vanaf Genesis tot aan Openbaringen. Ons geloof als scheppingskracht heeft deze wereld gevormd en schept haar nog steeds. Licht en duisternis strijden beide om het geloof van de mensen, want zonder dat geloof kunnen zij beiden niets doen, zoals Jezus letterlijk zegt. geloof komt door media (verkondiging, tv, alles), zoals paulus zegt. Wie, wat geloof je? Dat bepaalt wat uiteindelijk geschiedt, zoals wederom Jezus zegt. Ons collectieve geloof bepaalt de gebeurtenissen op Aarde, ons persoonlijk geloof bepaalt de dingen voor ons. Er is een strijd om uw, mijn en ons geloof! Voor de rest en de conclusie van dit verhaal moet u echt naar de preek luisteren. Dit was het intro.

Vragen

  1. Luister in de preek hoe ik een oproep doe om de gave van ONS geloof in te zetten als machtig wapen tegen de duisternis in de wereld (Corona en haar makers) en in ons eigen leven. Ontdek dat wij veel te lang en veel teveel zaken “aan God” gevraagd hebben, waarvan Jezus leert dat wij ze met onze goddelijk geërfde gave van het geloof en spreken moeten benaderen. Dit “verborgen geheim” in het huidige christendom is debet aan menig gebrek aan “gebedsverhoringen”, want die suggereren dat God het moet doen. Bespreek dit met elkaar.