Chainbreakers :: De ontketening

1 april 2018
Ds. Dennis Mohn
Handelingen 17:28-31; Romeinen 4:24-5:10
Print Friendly, PDF & Email

Samenvatting

In zijn pleidooi voor de Atheners zegt Paulus dat rechtvaardiging komt door het feit dat God Jezus uit de dood deed opstaan. Ons geloof in de opstanding is dus essentieel in het ons gerechtvaardigd weten. We geloven in Jezus en Zijn opstanding en daarom weten we dat het goed zit tussen ons en God. Ons geloof in Jezus en Zijn opstanding is ons bewust zijn dat het goed zit.

We weten het misschien wel maar het blijkt toch anders beleefd en gevoeld te worden in de realiteit. Zo willen we gezien worden maar je mag niet kijken. Waarom? Omdat we vaak ten diepste eigenlijk niet geloven, of tenminste twijfelen aan, dat het werkelijk goed zit. We verlangen er zo naar om gezien te worden maar tegelijkertijd krijgen we het benauwd omdat we gezien zouden kunnen worden voor wie zijn: kwetsbaar, niet perfect, onvolmaakt, gebroken, gebonden, geketend, of zoals het gevoel dan vaak zegt: niet goed genoeg!

Het dilemma is: Als God Zich nooit mag bemoeien met ons leven, hoe kan Hij ons dan ooit verzekeren van wie mij mogen zijn in Hem? God blijft voor ons dan eigenlijk een onbekende god. Net als de Atheners zetten we dan uit twijfel een altaar neer en bidden tot een God die we eigenlijk niet kennen omdat we ons niet durven te laten kennen.Dan gaan we op een nogal bijzondere manier om met rechtvaardigheid: “Hoe ik het zie is gewoon de waarheid. En iedereen moet het zo zien.” We willen eigenlijk de ander stellig onze meningen opleggen zodat we onszelf niet onzeker hoeven te voelen.

Als we dus heel eerlijk zijn lopen denk ik velen met een angst voor het “rechtvaardige oordeel” waar Paulus over spreekt, want je blijft maar lopen met het gevoel dat je niet goed genoeg bent.

Maar de hoop is dat we ook mogen bedenken dat Jezus daar aan het kruis een onbetaalbare prijs heeft betaald. Daar hoef je je echt geen zorgen meer over te maken of het allemaal ook voor jou was. De hoop is ook dat je mag geloven dat Jezus daar ooit een leeg graf heeft achtergelaten om je te verzekeren dat wat Hij daar drie dagen eerder deed ook echt van kracht was. De hoop is dat je met Paulus kan verlangen naar wat hij schrijft: “Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren” (Filippenzen 3:10).Een kracht die in jou nu al de zekerheid kan ontketenen die zegt: Ik ben goed genoeg! Het is goed. Het is oké. Het is goed in mijn ziel ook al zegt het leven iets anders. Ik ben goed genoeg ook al zegt mijn lichaam iets anders. Ik ben goed genoeg ook al zeggen mijn omstandigheden iets anders. Ik ben vrijgesproken, vrijgekocht, rechtvaardig in het geloof én ik ben goed genoeg in het leven!

Vragen

  1. Herken je je in de uitspraak “We willen gezien worden maar je mag niet kijken”? Zou je voorbeelden kunnen benoemen waar je in dit dilemma terecht bent gekomen?
  2. Soms willen we de ander stellig onze meningen opleggen zodat we onszelf niet onzeker hoeven te voelen.Deel met elkaar je ervaring met deze observatie.
  3. Wat is je grootste twijfel als het gaat over de vraag: Ben ik goed genoeg?