Wat een advent!

1 december 2019
Ds. Ed Meenderink
Romeinen 8:18-23
Print Friendly, PDF & Email

Samenvatting

De verwachting van de gelovigen in Jezus’ dagen resulteerde in een enorme desillusie. Jezus was en deed alles anders. Wat is onze verwachting van Zijn (2e) komst? Wat is uw Advent? Volgens Paulus in Romeinen 8 komt Christus dan vol in ons! Dan wordt “openbaar” wie wij werkelijk zijn en altijd waren. De hele schepping verkeert in die verwachting. De Kerk zal sterven en heeft haar taak volbracht: Christus voor heel de schepping!

Vragen

  1. Denk samen eens even na en/of mediteer over Romeinen 8:19. Wat hoor je? Waaraan denk je?
  2. De gelovigen in Jezus’ dagen verwachtten een geheel andere Messias en waren daardoor teleurgesteld in Jezus. Zie je overeenkomsten met de verwachting die gelovigen vandaag hebben met betrekking tot de 2e komst van Christus?
  3. Denk en/of mediteer even op Romeinen 8:18. Weet dat er in het Grieks staat “de heerlijkheid die in ons geopenbaard zal worden” en dat “heerlijkheid” “goddelijkheid” betekent.