God doet nieuwe wonderen

2 februari 2020
Ds. Dennis Mohn
Lucas 22:39-46, Galaten 5:19-23
Print Friendly, PDF & Email

Samenvatting

Het karakter van Jezus wordt het beste omschreven met wat Paulus de vrucht van de Geest noemt in Galaten 5. Maar als we zo naar dat lijstje kijken dan moeten we bekennen dat het niet zo makkelijk is. Het leven blijkt te ingewikkeld voor deze eigenschappen om altijd in de voorgrond te staan. Het leven is gewoon te ingewikkeld voor een zuiver bestaan van het karakter van Jezus in ons.

Jezus worstelde er ook mee. Hij nam het mee naar zijn donkere kamer als het ware. Een donkere kamer is een kamer zonder licht waarin je met verschillende apparatuur en spullen foto’s kon ontwikkelen. Dus wat eerst nog niet zichtbaar was, gaat naar een donkere kamer en daar werd het ontwikkeld. Je ziet het weer en beleeft het moment opnieuw. Jezus nam het mee, de ingewikkeldheid, de angst naar Zijn donkere kamer. En daar ging Hij wat ingewikkeld was in weer ontwikkelen.

In de donkere kamers van het leven ontwikkelen we wat we eerder zagen als waarheid in ons leven zoals hoop, geduld, vriendelijkheid, goedheid, zachtmoedigheid, geloof – zodat we het weer zien. Als het leven ingewikkeld is en je de donkere kamer intrekt ontwikkel dan wat je eerder beleefde als waarheid, het karakter van Jezus. Als het ingewikkeld is breng ik mijn bestaan in lijn met het hart van de Vader.

Maar in de ingewikkeldheid karakter ontwikkelen is ingewikkeld. Hiervoor hebben we een wonder nodig. Maar op de één of andere manier is onze definitie van wonderen vaak beperkt tot het verdwijnen van nare omstandigheden. Maar de engel die aan Jezus verscheen nam het niet weg. Hij gaf Hem wel kracht.

Het wegnemen van nare omstandigheden lijken wonderen die meer passen bij het koninkrijk van de tijd van Jezus op aarde en de vroege gemeente. Het zijn oude wonderen als het ware. Maar er heeft ook een evolutie van het koninkrijk plaatsgevonden en vandaag hebben we dus andere, nieuwe wonderen nodig.

Jezus ontving kracht om de onvermijdelijke omstandigheden aan te kunnen! Dit is het nieuwe wonder. Dit nieuwe wonder gebeurt niet meer in een koninkrijk van God zoals 2000 jaar geleden. Dit nieuwe wonder komt niet in oude vormen. Dit nieuwe wonder komt geheel op zijn koninkrijks, in ons, daar gebeurt het, in hart en ziel. We ontvangen kracht om de ingewikkeldheid aan te kunnen. We ontvangen moed om het ingewikkelde van het ontwikkelen aan te durven. We ontvangen vastberadenheid om in geloof de omstandigheden in te gaan. We ontvangen geloof om de hoop te blijven zien in de gebrokenheid. Dat is het grootste wonder van deze tijd.

Ongeacht wat het leven mijn kant opgooit ik kan het aan in liefde, met vrede, in geduld, vol goedheid, vol geloof – met het karakter van Jezus. Dat is het nieuwe wonder in mij! En het gebeurt vaak als we in de donkere kamers ervoor kiezen om ons bestaan in lijn te brengen met het hart van de Vader.

Vragen

  1. Wat is het thema van jouw donkere kamer op dit moment? Waardoor lig je ’s nachts wakker?
  2. Het nieuwe wonder in ons is dat Jezus‘ karakter ons kracht geeft in de nare omstandigheden. Welke eigenschap (denk aan de vrucht van de Geest) heb je het meest nodig in jouw specifieke situatie? Welke eigenschap zou je meer willen ontwikkelen?
  3. Het was Jezus’ gewoonte om zich terug te trekken ’s nachts om te bidden. Wat zijn jouw gewoontes om jouw bestaan in lijn te brengen met het hart van de Vader?