VERNIEUWD BEWEGEN :: Gods Woord

Ds. Dennis Mohn
2 april 2023
Lucas 24:13-32
Print Friendly, PDF & Email

Samenvatting

Hoe je de Bijbel ziet en ervaart, hoe je erover denkt, is veelal bepaald door je opvoeding, zowel in de kerk als daarbuiten. En vervolgens is hoe je de Bijbel ziet, ervaart en hoe je erover denkt, weer behoorlijk bepalend voor je geloofsleven. Aan de ene kant is dat logisch, aan de andere kant bestaat het gevaar dat het geschreven woord van God, dan belangrijker voor je wordt, dan het Levende Woord van God. En, zo leert diezelfde Bijbel ons: het Levende Woord van God is Jezus (lees het begin van het evangelie van Johannes maar).

Wij als Nazareners geloven dat de Bijbel geinspireerd is als geheel. Gods Geest heeft Zijn verhaal verteld als geheel, aan onvolmaakte mensen. Niet elk zinnetje apart, uit context, kan als ultieme waarheid gelezen worden. Dat is maar goed ook, want menig nauwkeurig lezend gelovige is stukgelopen op de tegenstrijdigheden die je dan tegenkomt. Maar zo hòef je dus niet te lezen. Details kunnen onvolmaakt zijn en ons toch leiden naar de volmaakte Jezus. Die zelf de Weg, de Waarheid en het Leven ìs. We mogen… of misschien moeten we zelfs wel, de Bijbel lezen in de context van wie Jezus is. Van Zijn verhaal, Zijn woorden, Zijn leven, Zijn liefde.

En dan wordt het nog bijzonderder. Dennis legt uit hoe Jezus zelf tegen ons zègt, dat het aan ons, Zijn leerlingen is, om het geschreven woord verder te interpreteren voor het leven als Zijn volgeling. Maar hoe doe je dat? Hoe lees je het geschreven woord, zodat het Levend wordt voor jou?

Eén hulpmiddel heet Lectio Divina. Het is vooral bekend uit de kloostertraditie, maar heeft de afgelopen decennia ook een plaats in de protestantse denominaties gekregen. Er is veel over geschreven en op internet te vinden. Hier >> Lectio Divina: wat God de lezer vandaag wil zeggen | Protestantse Kerk in Nederland vindt je een goede uitleg en oefening.

Zo in deze ‘Stille Week’, de week waarin we toeleven naar Goede Vrijdag en Pasen, wil ik je uitnodigen om een tekst, een verhaal, uit de bijbel te kiezen wat je aanspreekt, misschien wel juist uit die laatste dagen van het leven van Jezus, maar een andere is ook goed. Neem even de tijd en probeer eens of Lectio Divina iets voor je is. Natuurlijk is het iets wat in het begin wat ‘gekunsteld’ aan kan voelen; je doet het voor het eerst. Ook hier: oefening baart kunst. Dus oefen er eens mee. Laat Gods Geest, Gods Woord Levend maken voor, in en door jou. En… deel vooral je ervaringen, want inspireren we elkaar!Ds. Ank Verhoeven