Leidt God ons nog of moeten we het zelf uitzoeken?

2 augustus 2020
Ds. Ed Meenderink
Psalm 48:15
Print Friendly, PDF & Email

Samenvatting

Het thema beschrijft de tijd waar wij momenteel in leven: verwarring, angst en onzekerheid wereldwijd. Leidt god ons nog wel, collectief, als mensheid en persoonlijk, zoals Hij toch volop in de Bijbel belooft? Gods leiding kan anders verlopen dan wij denken! God kan andere doelen hebben. Hij kan ons soms in de “woestijn leiden, om verzocht te worden door de duivel” en Hij kan ons op een nieuwe wijze leiden, die past bij onze volwassenwording op weg naar onze goddelijke bestemming.

Vragen

  1. Wat was je eerste reactie op het thema? Hoe zou je eerlijk antwoorden? Wat was je reactie op het thema na de preek? Hoe zou je nu antwoorden als iemand je dit vroeg?
  2. Heb je persoonlijk wel eens getwijfeld aan Gods leiding in je verleden? Zie je wanneer je terugblikt de dingen nu anders?
  3. Als een “ongelovige” jou vraagt: “Wat is het doel van het leven?” Wat zou je dan antwoorden?
  4. Begrijp je het verschil tussen bidden als “vragen aan god” en bidden als “gebruik maken van je scheppende mogelijkheden en woorden”?
  5. Als wij “zonen en dochters van God” zijn en als God ons geschapen heeft “in Zijn Beeld en gelijkenis” (zoals staat in Genesis) wat zijn wij dan?